Rada Rodziców

 

Rada  Rodziców

SP im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce

w roku szkolnym 2019/2020

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
Bank Spółdzielczy w Toruniu
44 9511 0000 0000 0926 3000 0020

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 40,00zł.
Wpłat można dokonywać bezpośrednio na rachunek bankowy.

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW

przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce

RegulaminRR_24.10.pdf

....................................................................

 

Zarząd Rady Rodziców

 - przewodnicząca

Hanna Solarczyk - Szwec

 - zastępca przewodniczącej

Agnieszka Wojciechowska

 - sekretarz

Wojciech Balejko

Komisja rewizyjna

Jolanta Marciniak

Ewa Antoszków

................................................................

Zielone pokoje równoważą uczniów Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce nastroje!

        Z radością informujemy, że projekt „Zielone pokoje równoważą uczniów Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce nastroje!”  złożony w dn. 31 marca 2020 roku przez Radę Rodziców w ramach III edycji konkursu „Moje miejsce na Ziemi” uzyskał dofinansowanie. Zarząd Fundacji „ORLEN – DAR SERCA przyznał grant w wysokości 15 000 zł.

        Celem projektu jest podnoszenie świadomości uczniów na temat zrównoważonego rozwoju, tj. łączenia promocji zdrowia i rekreacji z funkcją dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą  szkoły poprzez rozbudowę zielonej klasy o 8 zielonych pokoi dla uczniów. Zielone pokoje zostaną urządzone przed budynkiem szkoły. Ścianki działowe będą tworzyły rośliny. W pokojach o wymiarach ok. 20 m2. wyłożonych kostką staną ławki, a w niektórych także stoły. W ten sposób społeczność szkoły zyska alternatywne miejsce do spędzania przerw, wolnego czasu i uczenia się.

        Dziękujemy wszystkim, którzy tworzyli projekt. Dziękujemy za zaangażowanie w realizowanie zadań szkoły oraz podnoszenie jej atrakcyjności wizualnej.

 

...............................................................

 

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce
w I półroczu roku szkolnego 2019/2020

Zebranie_RadaRodzicow_01.2020.pptx

 

................................................................

 

klasa Reprezentant Rady Oddziałowej w Radzie Rodziców

Klasowa Rada Rodziców

I A Ewa Antoszków

Ewa Antoszków

Wojciech Balejko

Marta Garstecka.

I B Dorota Szreder

Dorota Szreder

 

Ewa Zawacka

 

Joanna Makowska

II A Sylwia Czerwińska

Sylwia Czerwińska

Patrycja Szafrańska

Marcin Garncarek

II B Agnieszka Wyczyńska - Ekowska

Agnieszka Wyczyńska -Ekowska

Monika Popławska

Agnieszka Wojciechowska

III Jolanta Marciniak

Jolanta Marciniak

Marlena Grzelak

Maciej Zieliński

IV

Anna Tarnowska
 

Anna Tarnowska

 

Anna Kiełkowska


Dorota Kołodzicka

V A Katarzyna Kalińska

Katarzyna Kalińska

Marta Bartoszek - Ciesiun

Magdalena Synik

V B  Anna Rosińska

Anna Rosińska

Joanna Makowska

Ewa Zawacka

V C Mariola Pacześna

Mariola Pacześna

Agnieszka Szablewska

Przemysław Patryk

VI A

Katarzyna Przyziółkowska

Katarzyna Przyziółkowska

Adam Gmitrzuk

Agnieszka Kowalska

VI B Justyna Rudzka

Justyna Rudzka

Paweł Droessler

Joanna Laszuk

Arkadiusz Wyrzykowski

VII A Hanna Solarczyk - Szwec

Hanna Solarczyk- Szwec

Paulina Stanik

Aneta Śliwińska

VII B Emilia Skrabaczewska

Emilia Skrabaczewska

Magdalena Muszyńska

Aleksandra Gronowska

 

 

VIII A Joanna Gensikowska

Joanna Gensikowska 

Jolanta Marciniak

Małgorzata Piernikowska

VIII b Katarzyna Streich

Katarzyna Streich

Beata Kruczkowska

Renata Piotrowska

.....................................................

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w Szkole Podstawowej

w Małej Nieszawce w roku szkolnym 2018/2019

RR_spraw_2018-2019.pdf

...............................................................................................................................................

2018/2019

„Zielona klasa czyli radości dla uczniów Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce masa!”

 

          5 kwietnia 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce została uroczyście otwarta Zielona klasa. Powstała ona w wyniku działań Rady Rodziców, którzy złożyli projekt w ramach konkursu „Moje miejsce na Ziemi”. Organizatorem konkursu była Fundacja „ORLEN – DAR SERCA”.

 

          Uroczystego przecięcia wstęgi i oddania wyjątkowej klasy – klasy na świeżym powietrzu dokonali: Wójt Gminy Wielka Nieszawka – p. Krzysztof Czarnecki, Dyrektor szkoły – p. Teresa Juda, przedstawiciele Rady Rodziców: p. Hanna Solarczyk – Szwec, p. Michał Dąbrowski, p. Magdalena Muszyńska.

         To był wyjątkowy dzień w szkole, bo i wydarzenie było niecodzienne. Szkoła wzbogaciła się o salę lekcyjną, w której będą odbywały się zajęcia przyrodnicze, rekreacyjne i okolicznościowe. W najbliższym czasie, dzięki sponsorom i ludziom dobrej woli zostaną zakupione do nowej klasy ławki i stoliki. Już w dniu oddania uczniom klasy, odbywały się w niej zajęcia przyrodnicze, biologiczne, techniczne.

         Dzień ten obfitował również w inne atrakcje tj. wiosenny występ uczniów klas pierwszych, zajęcia sportowe, Mini-Playback Show, zajęcia rekreacyjne. O podniebienia uczestników imprezy zadbali rodzice uczniów i sponsorzy. Bogata fotorelacja w Galerii zdjęć.

-----------------------------------------------------

Dar Serca

        Z Fundacji Dar Serca firmy ORLEN otrzymaliśmy 10 tys. zł dofinansowania na budowę zielonej klasy, tj. dużej altany ogrodowej, która stanie na placu przed szkołą. Otwarcie zielonej klasy odbędzie się w pierwszych dniach wiosny i odtąd będą mogły tam odbywać się zajęcia lekcyjne.  
        Ze środków ze zbiórki makulatury Rada Rodziców zamierza kupić wyposażenie do zielonej klasy: stoły i ławki oraz tablice dydaktyczne.  Oddając makulaturę, najbliżej w dn. 12.-14. grudnia, będziecie mogli przyczynić się do realizacji tego projektu. Planujemy zorganizować zbiórkę makulatury także na początku marca i w czerwcu 2019 r. Warto więc zbierać makulaturę cały czas!
         Dotąd najbardziej aktywni w zbiórce makulatury byli uczniowie klas I-III. Pokażcie, że uczniowie klas IV-VIII potrafią sprostać takiej konkurencji!
          Liczymy na Waszą pomoc!!!
           Rada Rodziców

.........................................................................

Z wielką przyjemnością informujemy, że nasz projekt „Zielona klasa czyli radości dla uczniów Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce masa!”  złożony w ramach konkursu „Moje miejsce na Ziemi” uzyskał dofinansowanie. Zarząd Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” przyznał grant w wysokości 10 000 zł. Przy naszej szkole powstanie piękna, zielona klasa – altana, w której będą odbywać się zajęcia edukacyjne oraz będzie to miejsce do wypoczynku i rekreacji.  Dziękujemy wszystkim, którzy tworzyli projekt za zaangażowanie i włożenie mnóstwa pracy w przygotowanie projektu.

............................................................

UNI-MISJA’2018-2021

w Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w partnerstwie z Gminą Wielka Nieszawka realizuje projekt Uni-Misja’2018-2021 w Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce

Link do strony projektu Uni-Misja:  

https://www.pedagogika.umk.pl/uni-misja/

Projekt na stronie głównej UMK: https://www.umk.pl/u3l/

Projekt UNI-MISJA adresowany jest do uczniów obecnych klas III-VI Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce i będzie realizowany z nimi przez trzy lata (2019-2021). 

Celem projektu jest rozwój u 153 uczniów takich kompetencji kluczowych jak:

 1. Kompetencje społeczne i obywatelskie - moduł kształcenia Społecznik i obywatel
 2. Umiejętności uczenia się - moduł kształcenia Lepszy uczeń
 3. Kompetencje świadomości i ekspresji kulturowej - moduł kształcenia Więcej kultury!

Wskazane kompetencje mają pozytywny wpływ na uczenie się tradycyjnych przedmiotów i budują fundamenty do uczenia się przez całe życie.

Program kształcenia, poprzez dodatkowe zajęcia w szkole i poza szkołą: na wyjeździe integracyjnym, w laboratoriach naukowych i instytucjach kultury Torunia, ma przynieść następujące efekty:

 1. skuteczną współpracę, rywalizację, rozwiązywanie konfliktów, mediacje, radzenie sobie z presją czasu i stresem.
 2. poznanie swojego stylu uczenia się i skuteczne uczenie się różnymi metodami, pokonywanie trudności w uczeniu się.
 3. efektywne werbalne i niewerbalne wyrażanie się, twórcze myślenie i działanie, uczestnictwo w życiu kulturalnym i samorealizację.

Projekt UNI-MISJA’ 2018-2021 jest realizowany w Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce w ramach III misji uczelni wyższej – świadczenia usług dla otoczenia społecznego i nietradycyjnych odbiorców, wzmacniając ich kompetencje dzięki udostępnieniu materialnych i niematerialnych zasobów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Kontakt

Na pytania dotyczące realizacji projektu odpowiedzi udzielają:

- Koordynator projektu: dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK; e-mail: hanna.solarczyk@umk.pl

- Specjalista ds. organizacji i realizacji projektu w szkole: mgr Teresa Juda, telef. 566781067; e-mail poprzez Librus

- Wychowawcy klas biorących udział w projekcie

- Specjalista ds. obsługi administracyjnej projektu: mgr Łukasz Ceglarski, telef. 566114668; e-mail: ceglarski@umk.pl

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 406 977,45 zł

Wkład własny Partnera: 12 684, 80 zł

unimisja_ulotka_pdf(1).pdf

.....................................................................

Tłusty Czwartek

         28 lutego 2019 roku Tłusty Czwartek mamy, więc pączusiami się zajadamy. Rada Rodziców nam je ufundowała, a radość nasza jest niemała. Tradycję podtrzymujemy i dziś na słodko świętujemy. „Króla pączków” w szkole mamy, dlatego na Grywalizację go zapraszamy. Będą skoki, biegi, rzuty, rywalizacji król pozna atuty. Tłusty Czwartek smaczne wspomnienia pozostawi i nawet grama tłuszczu na brzuszku się nie pojawi. 

Zapraszamy do zakładki Galeria zdjęć.    

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce
  ul, Toruńska 64
  87-103 Toruń
 • (56) 678-10-67
  508-391-887

Galeria zdjęć