Konkursy

Rok szkolny 2019/2020

..............................................................

2019/2020

..............................................................

„Nie zastąpi Ciebie nikt”

        Rok 2020 został ogłoszony rokiem św. Jana Pawła II. Dokładnie 18 maja obchodzić będziemy 100. rocznicę Jego urodzin. Z tej okazji Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie przygotował hymn w hołdzie papieżowi o wymownym tytule „Nie zastąpi Ciebie nikt”.

        Do nagrania utworu zaproszeni zostali wybitni artyści polskiej sceny muzycznej: Kasia Moś, Dorota Osińska, Natalia Rubiś, Wojciech Cugowski, Marek Piekarczyk, Mateusz Ziółko. Muzykę, do słów Marka Dutkiewicza, skomponował Romuald Lipko - jeden z najważniejszych twórców polskiej muzyki rozrywkowej ostatnich dziesięcioleci.

        Zwracamy się z serdecznym zaproszeniem do uczniów, nauczycieli, rodziców,  aby uczcić 100. rocznicę urodzin Patrona szkoły - Jana Pawła II poprzez wspólne śpiewanie tego wyjątkowego hymnu. Zachęcamy do nagrywania swoich wykonań oraz przesyłania na adres mailowy Instytutu.

Na poniższej stronie znajdują się: podkład muzyczny, tekst oraz nuty. 

https://idmjp2.pl/index.php/pl/2167-nie-zastapi-ciebie-nikt-spiewajmy-razem

--

Instytut Dialogu Międzykulturowego

im. Jana Pawła II w Krakowie

ul. Totus Tuus 30

30-610 Kraków

tel. (12) 422 03 44

fax. (12) 619 87 87

http://www.idmjp2.pl

facebook.com/IDMJP2

http://www.santojp2.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych otrzymanych/przekazanych w związku z korespondencją

prowadzoną drogą elektroniczną jest Instytut Dialogu

Międzykulturowego im. Jana Pawła II z siedzibą w Krakowie,

ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków,

e-mail instytut@idmjp2.pl

Dane te będą przetwarzane w celu wynikającym z przedmiotu prowadzonej korespondencji,

w tym związanych z obsługi Pani/Pana zapytania.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych

na stronie www kropka idmjp2 kropka pl w zakładce kontakty.

..............................................................

Kartka wielkanocna dla Papieża Franciszka

Regulamin_Kartka_wielkanocna.pdf

.............................................................

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

„Tolerancja – niszczy bariery łączy ludzi”

 

I. Organizator

Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Małej Nieszawce, ul Toruńska 64, 87-103 Toruń.

Magdalena Synik, Marta Tomaszewska, Katarzyna Witkowska

II. Cel konkursu

 • upowszechnianie wiedzy na temat tolerancji i akceptacji oraz poszanowania praw człowieka,
 • kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych na określony temat,
 • odwoływanie się do takich wartości jak przyjaźń, miłość, tolerancja, zasady fair play oraz szacunek dla wszystkich ludzi.

 

III. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie jednej pracy plastycznej na temat „Tolerancja – niszczy bariery łączy ludzi”.
 2. Udział w konkursie ma charakter wewnątrzszkolny i jest skierowany dla uczniów klas I-VIII.
 3. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
 4. Jury będzie oceniać prace w dwóch kategoriach wiekowych (klasy I-III oraz klasy IV-VIII).
 5. Jeden autor może dostarczyć jedną pracę plastyczną.
 6. Format prac plastycznych dowolny.
 7. Technika wykonania pracy jest dowolna. Dopuszcza się prace wykonane na papierze, kompozycje przestrzenne, rzeźby bądź prace z plasteliny itp.
 8. Nagrody będą przyznawane indywidualnie.
 9. Pracę należy czytelnie podpisać z tyłu podając imię, nazwisko, klasę. Prace niepodpisane nie będą brane pod uwagę.

 

IV. Termin i miejsce składania prac

Pracę należy dostarczyć do dnia 20.03.2020 r., do świetlicy szkolnej (do p. Marty Tomaszewskiej) lub biblioteki szkolnej (do p. Katarzyny Witkowskiej).

 

V. Rozstrzygnięcie konkursu

Jury wybierze najciekawsze prace indywidualne w dwóch kategoriach wiekowych, ilustrujące najlepiej temat przewodni „Tolerancja – niszczy bariery łączy ludzi”. Spośród nich wybrane zostaną trzy najlepsze prace oraz wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej. Jury dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród.

 

VI. Ogłoszenie wyników konkursu

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 8 kwietnia.  Informacje pojawią się w zakładkach bibliotekii świetlicy szkolnej na stronie internetowej szkoły.

 

VII. Publikacja prac

Prace zostaną zaprezentowane na wystawie poświęconej tematyce konkursu oraz na stronie internetowej szkoły.

................................................................

Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik”

ulotka-swietlik.pdf

plakat-swietlik-niebieski-jasniejszy.pdf

regulamin-xiii-edycja-swietlik.pdf

..............................................................

 

SZKOLNY KONKURS

„KARTKA BOŻONARODZENIOWA

W JĘZYKU ANGIELSKIM I NIEMIECKIM”

 

I. Organizatorzy: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce ul. Toruńska 64

Nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego

II. Cele konkursu:

 

1. Motywowanie uczniów do nauki języków obcych: angielskiego i niemieckiego.

2. Kultywowanie zwyczaju wysyłania kartek świątecznych.

3. Doskonalenie umiejętności pisania życzeń w języku angielskim i niemieckim.

4. Stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności językowych i plastycznych.

5. Bogacenie słownictwa.

 

III. Warunki uczestnictwa:

 

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkoły; oceniany będzie w dwóch kategoriach I- III oraz IV - VIII.

2. Uczeń przygotowuje samodzielnie jedną kartkę bożonarodzeniową wykorzystując technikę dowolną (np.: farby, plastelinę, bibułę, kolorową wycinankę, kredki oraz inne dowolne materiały według pomysłu).

3. Rozmiar kartki: format A4 (blok techniczny) zgięty do formatu A5 lub większy / inny.

4. W środku kartki muszą znajdować się życzenia bożonarodzeniowe w języku angielskim i niemieckim samodzielnie napisane przez ucznia. Niedopuszczalne jest napisanie życzeń na komputerze i wklejenie ich.

5. Termin składania prac upływa 13.12.2019.

8. Regulamin z załącznikiem znajduje się również na internetowej stronie szkoły 

 

IV. Opis prac:

Prace uczniów należy podpisać na odwrocie: imię i nazwisko autora, klasa, dostarczyć do pokoju nauczycielskiego lub nauczycielom języków obcych..

 

V. Zasady oceniania:

 

1. Oceny prac dokonuje jury powołane przez organizatorów.

2. Komisja składająca się z nauczycieli języków obcych oraz nauczyciela prowadzącego zajęcia plastyczne i techniczne będzie zwracać uwagę na:

 

poprawność językową życzeń (w języku niemieckim)

samodzielność wykonania kartki

staranność wykonania

pomysłowość wykonania

stopień trudności wykonania

oryginalność zastosowanych technik

 

3. Laureaci konkursu (I, II, III miejsce) oraz dwie osoby wyróżnione otrzymają dyplomy oraz drobne upominki.

 

VI. Założenia organizacyjne:

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania prac uczniów (nie podlegają one zwrotowi).

2. Organizator informuje, że prace uczniów zostaną wyeksponowane na tablicy w szkolnym korytarzu do wglądu innych osób.

3. Przystępując do konkursu wyrażają Państwo zgodę na opublikowanie danych osobowych uczniów oraz zdjęć prac (kartek) na stronie internetowej organizatora konkursu.

 

VII. Wyniki konkursu:

 

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły do 20.12.2019.

...............................................................

"Mieszkam w ciekawym miejscu"

        Nadeszła jesień, a z nią - jak co roku - kolejna edycja Powiatowego Konkursu Plastycznego z cyklu "Mieszkam w ciekawym miejscu", w tym roku pod hasłem "mój powiat widzę tak...".
       W tym roku proponujemy innowację - wydrukowaliśmy na konkurs specjalne kartki do przygotowania prac, z konturem mapy powiatu. Na tych kartkach dzieci i młodzież biorący udział w konkursie podzielą się własnym spojrzeniem na powiat, skojarzeniami i wyobrażeniami.

Agnieszka Niwińska

Starostwo Powiatowe w Toruniu
        Szczegółowe informacje u nauczyciela plastyki i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

...............................................................

„Gdybym był malarzem...”

         Szczególy u nauczyciela plastyki - pani mgr Jolanty Muzioł.

..............................................................

„V kujawsko-pomorskie podróże historyczne…”

        Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w Toruniu oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa w Chełmży pragną zaprosić do wzięcia udziału w konkursie "V kujawsko-pomorskie podróże historyczne: wiek X-XV. Konkurs plastyczny dla szkół Miasta Torunia i powiatu toruńskiego". Tegoroczna edycja odbywa się pod patronatem Prezydenta Torunia Pana Michała Zaleskiego oraz Starosty Toruńskiego Pana Marka Olszewskiego.
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz licealnych z placówek oświatowych z Torunia i powiatu toruńskiego. Zakres tematyczny konkursu obejmuje historię średniowiecza na ziemiach polskich X-XV w. (m.in. zabytki, sceny batalistyczne, sceny z życia codziennego oraz postacie historyczne). Organizator przewidział dla wyróżnionych prac nagrody rzeczowe.
        Według harmonogramu konkursu nabór prac trwa do 18 X, ogłoszenie listy laureatów - 22 X, otwarcie wystawy pokonkursowej wraz z wręczeniem nagród - 31 X, wystawa pokonkursowa - 31 X - 6 XII 2019r.; druga wystawa pokonkursowa odbędzie się natomiast w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Juliana Prejsa w Chełmży w styczniu 2020r.
        Regulamin oraz kartę zgłoszenia znajdą Państwo w załącznikach; można je też pobrać na stronie www.ckzamek.torun.pl.

Zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych.pdf

Regulamin_konkursu_V_KPPH(1).pdf

Formularz_V_KPPH(1).pdf

..............................................................

Brygada Enfosia. NFOŚiGW ogłosił konkurs dla szkół i przedszkoli

 

NFOŚiGW zaprasza dzieci i młodzież do udziału w ekologicznym konkursie. Do wygrania pakiety edukacyjne dla przedszkoli i szkół podstawowych.

Książka dla dzieci pt. „Brygada Enfosia kontra plastikowa Zgryzolda” zachęcająca do ekologicznych postaw w codziennym życiu oraz pluszowa wersja głównego bohatera, którym jest sympatyczne drzewko – to elementy edukacyjnej akcji wpisującej się w obchody 30-lecia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

W roku swojego jubileuszu NFOŚiGW przygotował także konkurs dla najmłodszych. Jego zasady są proste. Opiekunowie przedszkolaków i nauczyciele uczniów z klas I-III po rejestracji na stronie www.nfosigw.gov.pl/enfos (tam dostępny jest regulamin konkursu) otrzymają wspomnianą książkę i maskotkę do wykorzystania podczas eko-zajęć z dziećmi (np. spacer po parku z Enfosiem i zbieranie śmieci, plakat z wizerunkiem Enfosia informującego o eko-zachowaniach, wspólne czytanie książki o Enfosiu). Termin rejestracji upływa 30 września br.

Następnie do 31 października br. NFOŚiGW czeka na mailowe (konkurs@nfosigw.gov.pl) relacje z eko-zajęć. Do wygrania są pakiety edukacyjne dla przedszkoli i szkół oraz indywidualne nagrody dla uczestników. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o Narodowym Funduszu oraz uwrażliwianie dzieci na ochronę środowiska. Pilotaż obejmuje obszar aglomeracji warszawskiej.

Na 30-lecie NFOŚiGW zaplanował także szereg innych wydarzeń, w tym m.in. uroczystą galę pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz serię debat i spotkań w ramach branżowych Targów POL-ECO SYSTEM, które odbędą się jesienią w Poznaniu. Na targach Fundusz nagrodzi też dziennikarzy, m.in. za publikacje związane z działalnością NFOŚiGW i obchodzonym jubileuszem. Ponadto, na fasadzie budynku Narodowego Funduszu wisi już okolicznościowy neon zasilany energią słoneczną, a przed wejściem do siedziby uruchomiono stację rowerową promującą ekologiczny transport.

Przez trzy dekady na poprawę stanu środowiska Narodowy Fundusz przeznaczył łącznie 96 mld zł, a wartość wspartych inwestycji to 237 mld zł. Dotychczas podpisano 32 tys. umów o dofinansowanie ze środków krajowych i zagranicznych (przede wszystkim z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko).

...........................................................

2018/2019

SZKOLNY   KONKURS   RECYTATORSKI

                           Polska w swych szeregach  poetów ma wielu.

              I Ty możesz zaprezentować ich utwory Młody Przyjacielu.

Odrzuć w kąt wahania! Zdecyduj się na poetyckie wyzwania!

Na spotkanie z poezją rusz, bo „Szkolny konkurs recytatorski” tuż, tuż…

 

          Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce do udziału w Szkolnym konkursie recytatorskim.

 

Warto wziąć udział w konkursie, bo:

 • możesz zaprezentować swój talent na forum klasy, szkoły!
 • rozwiniesz swoje twórcze uzdolnienia!
 • da Ci on szansę doskonalenia umiejętności recytatorskich!
 • wzbogacisz wiedzę o polskich poetach i ich twórczości!

   Zasady konkursu:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – VIII.

2. Występy uczniów będą oceniane w dwóch grupach wiekowych:

 • uczniowie klas I – IV,
 • uczniowie klas V – VIII.

3. Każdą klasę może reprezentować maksymalnie dwóch uczestników.

4. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do przygotowania  recytacji wybranego 

wiersza ukazującego piękno i uroki przyrody.

5. Czas występu nie może przekroczyć 5 minut.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest:

 • wzięcie udziału w eliminacjach klasowych, które należy przeprowadzić
  do 21 maja,
 • zgłoszenie do 22 maja do organizatorów konkursu uczniów reprezentujących klasę
  i tekstów wybranych wierszy.

    Termin konkursu:

Szkolny konkurs recytatorski  odbędzie się  29 maja 2019 roku o godzinie 9:50 (dla  uczniów klas I-IV) i 10:45 (dla uczniów klas V-VIII) w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  w Małej Nieszawce.

   Jury:

 1. Komisja powołana przez organizatorów oceni recytację, biorąc pod uwagę:

 • dobór repertuaru,
 • stopień trudności utworu,
 • znajomość treści wiersza,
 • dykcję, modulację głosu,
 • kontakt z publicznością,
 • wzbogacenie występu o środki teatralne: ruchy, gesty, rekwizyty, strój,
 • oryginalność wykonania oraz własną interpretacja utworu,
 • ogólny wyraz artystyczny.

2.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu występów wszystkich uczestników.

     Komisja  konkursowa przyzna nagrody i wyróżnienia.

3. Zasady nagradzania:  I, II i III miejsce – nagroda książkowa. Wszyscy uczestnicy konkursu

    otrzymają słodki upominek.

                                                        Organizatorzy konkursu: Joanna Chojnacka, Joanna Jóźwiak

....................................................................

XV Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej p.n. "Muzyka bez granic"

.............................................................................

Regulamin

XII Międzyszkolnego Konkursu Piosenki

,,Śpiewać każdy może”

dla dzieci 6- letnich i uczniów klas I-VIII

Cele konkursu:

 • Prezentacja twórczych dokonań dzieci z przedszkola i ze szkół podstawowych
 • Edukacja artystyczna wynikająca z udziału w konkursie w roli wykonawcy i słuchacza
 • Popularyzacja śpiewu i piosenek  dziecięcych
 • Integracja ,,młodych artystów”

Kategorie:

 • dzieci 6-letnie z przedszkola w Małej Nieszawce
 • uczniowie klas I-III ze szkół: w Cierpicach i Małej Nieszawce
 • uczniowie klas IV-VIII ze szkół: w Cierpicach i Małej Nieszawce

Warunki uczestnictwa:

 • W konkursie biorą udział uczniowie ze szkół podstawowych i dzieci z przedszkola.
 • W konkursie może wziąć udział dwoje  dzieci z każdej klasy  i grupy przedszkolnej.
 • Dzieci wykonują piosenkę solo z repertuaru piosenek dziecięcych.
 • Każdy uczestnik prezentuje jedną piosenkę dziecięcą.
 • Wykonawcy mogą śpiewać półplayback ( podkład muzyczny bez słów), z instrumentem.

Termin konkursu / miejsce:

     27 maja 2019r. o godz. 12.00

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce, ul. Toruńska 64

Organizator zapewnia przyjazd i powrót autobusem Gimbus.

Potwierdzenie udziału w konkursie:

Zgłoszenia na konkurs należy nadesłać do dnia 22 maja 2019r. ( termin ostateczny), formularz zgłoszeniowy w załączeniu, na adres:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

Mała Nieszawka

ul. Toruńska 64

87-103 Toruń

( z dopiskiem Ewa Rumińska)

Kryteria oceny:

Jury oceniać będzie:

 • dobór piosenki dziecięcej do możliwości wykonawcy oraz jego wieku,
 • śpiew, walory głosowe,
 • interpretację piosenki,
 • dobór rekwizytów,
 • ogólne wrażenie artystyczne

Nagrody:

 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają słodki poczęstunek.

 W każdej kategorii zostanie wyłonione i nagrodzone miejsca: I,II,III.

...................................................................

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu na Palmę Wielkanocną

 

1.Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach

ul. Szkolna 9

Osoby odpowiedzialne:

Wioletta Michalak

Justyna Grażewicz

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych.

2. Celem konkursu jest:

• Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;

• Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;

• Stworzenie okazji do zaprezentowanie przez dzieci i młodzież własnych pomysłów i technik wykonania palm wielkanocnych oraz form jej zdobienia;

• Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży;

• Przekaz wartości i tradycji w rodzinie;

3. Zadanie konkursowe

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy wielkanocne.

Technika wykonania: materiały naturalne: bukszpan, bazie, suche kwiaty, trawy, krepa, wstążka, wydmuszki, bibuła, wykonane z naturalnych materiałów elementy ozdobne itp.

Uczestnicy konkursu dzieci i młodzież szkolna, które mają pomysł na stworzenie oryginalnej i niepowtarzalnej palmy wielkanocnej wykonują ją samodzielnie, podpisaną oddają w wyznaczonym terminie do organizatora.

4. Warunki udziału:

• wykonanie najciekawszej palmy wielkanocnej;

• wykorzystanie materiałów i tworzyw naturalnych oraz tradycyjnych form zdobniczych;

• zgłoszenie palmy do konkursu w podanym niżej terminie.

5. Miejsce i termin składanie prac: do 04.04.2019r.włącznie. Prace przynosimy do świetlicy szkolnej (sala nr 4, 8) lub sekretariatu szkoły.

6. Prace powinny być oznaczone metryczką mocno przytwierdzoną do palmy, zawierającą

następujące informacje:

• Imię i nazwisko uczestnika , klasa, szkoła.

• Dołączyć należy Klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych – w załączeniu

7. Ocena prac:

• Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, a w szczególności:

- gotowe palmy wielkanocne,

• Zgłoszone prace zostaną umieszczone na wystawie.

• Wyniki zostaną zamieszczone na szkolnej stronie internetowej.

O terminie ogłoszenia wyników konkursu, wręczenia dyplomów i nagród szkoła poinformuje drogą  mailowa lub telefonicznie.

8. Kryteria oceny prac.

Ocenie prac podlegać będzie:

• zgodność z regulaminem konkursu,

• pomysłowość i inwencja twórcza dzieci i młodzieży,

• dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,

• wielkość i bogactwo użytych materiałów,

• samodzielność i estetyka wykonania pracy.

KLAUZULA ZGODY

Czy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka na stronie internetowej w związku z udziałem w konkursie „Palma wielkanocna” organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach?

 

TAK

Zaznacz swoją decyzję

 

NIE

 

Czy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie wizerunku dziecka na zdjęciach
w budynku szkoły w związku z udziałem w konkursie „Palma wielkanocna” organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach?

 

TAK

Zaznacz swoją decyzję

 

NIE

 

Jeżeli zaznaczyliście Państwo TAK, informujemy, iż:

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych oraz wizerunku Państwa dziecka będzie Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach. Można się z nim kontaktować w następujący sposób:
  • listownie na adres siedziby: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Szkolna 9, 87-165 Cierpice
  • mailowo na adres: sekretariat@spcierpice.pl
  • telefonicznie pod numerem: 56 678-18-94.
 2. Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został także powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iodo@spcierpice.pl.
 3. Dane osobowe Państwa dziecka przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a, RODO,
  w związku z udziałem w Międzyszkolnym Konkursie „Palma wielkanocna”. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Pastwa zgody.
 4. Dane osobowe dziecka możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście
  w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 5. Dane osobowe dziecka możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi, np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne jednakże przekazanie danych dziecka nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę praw.
 6. Odbiorcą danych osobowych i wizerunku Państwa dzieci mogą być: prasa, portale społecznościowe i instytucje współpracujące ze szkołą.
 7. Dane osobowe dziecka będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte, natomiast wizerunek będzie przetwarzany do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.
 8. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych, można je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Mają Państwo także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody informujemy więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.
 10. W przypadku, nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka, jego osiągnięcia w konkursie „Palma wielkanocna” organizowanym przez administratora nie będą promowane poza szkołą.
 11. Przysługuje Państwu także skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 12. Dane dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

………………………………………………………………

Data i podpis obojga rodziców.

........................................................................

REGULAMIN

SZKOLNEGO KONKURSU HUMANISTYCZNEGO

WĘDRÓWKA PO ŚWIECIE SZTUKI

I. Cele

 • twórcze wykorzystanie nauk humanistycznych,
 • kształtowanie wyobraźni  literackiej,
 • rozwijanie i doskonalenie umiejętności twórczych dzieci poprzez działania plastyczne w różnych technikach i formach,
 • kształtowanie umiejętności współpracy,
 • integracja społeczności uczniowskiej.

II. Warunki uczestnictwa w konkursie

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8. Udział w nim biorą wszyscy uczniowie, pracując w zespołach klasowych.

III. Zasady konkursu

1. Przedstawiciele klas losują obraz znanego malarza. Prace konkursowe związane będą            z wylosowanym dziełem.

2. Uczniowie muszą podzielić się na sekcje: literacką, plastyczną, dramatyczną oraz redakcyjną według predyspozycji i umiejętności.

3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie czterech prac:

A.  sekcja literacka pisze wiersz związany z tematyką obrazu lub opowiadanie z dialogiem inspirowane nim,

B. sekcja plastyczna wykonuje przeróbkę obrazu w dowolnej technice na dużym formacie brystolu,

C. sekcja dramatyczna przygotuje prezentację żywego obrazu z podkładem odpowiednio dobranej piosenki lub utworu instrumentalnego,

D. sekcja redakcyjna przygotuje kartę obrazu (autor, tytuł, czas powstania, epoka, rodzaj obrazu, technika wykonania, kierunek malarski, tematyka – jeśli jest religijna, mitologiczna czy historyczna należy odwołać się do konkretnego wydarzenia, postaci).

4. Każda kategoria prac zostanie oceniona przez jury według ustalonych kryteriów.

5. Łączna punktacja ze wszystkich kategorii prac zadecyduje o przyznaniu I, II, III miejsca zespołom klasowym.

6. Prace konkursowe: A, B, D należy dostarczyć do 29 IV, a C zaprezentować w dniu  8 V.

IV. Kryteria oceny prac

A.

wiersz

opowiadanie z dialogiem

zgodność z tematyką obrazu

inspiracja  tematyką obrazu

oryginalność

oryginalność fabuły

 tytuł

tytuł

walory literackie:

1. zastosowanie minimum 3 środków stylistycznych,

2. rymy

walory literackie, np. opis, charakterystyka, dynamizacja fabuły

układ stroficzny

dialog

poprawność językowa

trójdzielna kompozycja

poprawność ortograficzna, interpunkcyjna

poprawność językowa

objętość: nie mniej niż 12 wersów

 

poprawność ortograficzna, interpunkcyjna

wymagania niepodlegające ocenie

czcionka: Times New Roman 12

marginesy standardowe

 

objętość: 1,5 – 2 strony A4,

czcionka: Times New Roman 12

interlinia: 1,5

tekst wyjustowany

marginesy standardowe

informacja o autorstwie pracy – np. kl. Va

 

B.  przeróbka obrazu, czyli znane dzieło sztuki w trochę nowszym, innym  wydaniu

- walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania),
- zgodność treści wykonanej pracy plastycznej z wybranym dziełem sztuki,
- pomysłowość i oryginalność w ujęciu tematu, podczas wprowadzania do niego zmian,
- samodzielność i staranność wykonania.

* technika dowolna

C.  żywy obraz:

- wierne oddanie obrazu,

- kostiumy,

- rekwizyty, tło,

- mimika, gest, poza,

- trafność w doborze muzyki,

- ogólny nastrój.

 

D.  karta obrazu:

- merytoryczność informacji,

- poprawność językowa,

- poprawność ortograficzna, interpunkcyjna,

- opracowanie graficzne.

V. Nagrody

Jury dokona wnikliwej oceny prac i przyzna zespołom klasowym miejsca:

I miejsce – bilety do kina Cinema City na wybrany film

II miejsce – wyjście do kręgielni do Centrum Sportu i Rekreacji Olender

III miejsce – pizze/słodycze

VI. Rozstrzygnięcie konkursu

Ogłoszenie wyników  i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 08.05.2019 r.

......................................................................

„Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje, a dziecko obserwuje”

Pismo_Dyrektora_OR_KRUS.pdf

regulamin_konkursu(1).pdf

.....................................................................

Tradycyjny sad

Poniżej podajemy informacje nt. projektu „Tradycyjny sad”, termin rejestracji przedłużony do 23 marca

http://tradycyjnysad.pl/

..................................................................

"ŚWIAT OCZAMI MŁODYCH"

Po raz kolejny z radością zapraszamy wszystkie szkoły i domy kultury do udziału w konkursie plastycznym na projekt znaczka pocztowego „Świat oczami młodych”.
Trzecia edycja konkursu, organizowana pod hasłem „Przywróćmy tradycyjne sady”, poświęcona jest tematyce ratowania starych odmian drzew owocowych, a tym samym zwiększania różnorodności biologicznej polskiej przyrody.
„Świat oczami młodych” to jedyna okazja dla młodzieży do samodzielnego zaprojektowania znaczków! Trzy najlepsze prace oraz nazwiska laureatów znajdą się na znaczkach pocztowych, które zostaną wprowadzone do obiegu jesienią 2019 roku.

Dostrzegając wagę tematu, konkurs patronatami honorowymi objęli Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem.

Rejestracja placówek trwa do 19 marca 2019 roku. Z kolei na prace konkursowe czekamy do 14 maja 2019 roku.            

...............................................................

REGULAMIN

IV EDYCJI  MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„WIOSNA, WIOSNA, ACH TO TY…”

POD HONOROWYMI PATRONATAMI:

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO, KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY I PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

I. Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 8 w Toruniu

ul. Łyskowskiego 28

87-100 Toruń

tel. 56 6485670

e-mail: szkola8@zs8.eu

 

II. Cele:

 • kształtowanie wyobraźni plastycznej
 • inspirowanie wiosenną tematyką
 • rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne w różnych technikach i formach
 • popularyzowanie wiedzy o barwach wiosną

III. Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z oddziałów zerowych oraz dla uczniów klas 1-8 szkoły podstawowej powiatu toruńskiego oraz przyległych gminie Toruń powiatów województwa kujawsko-pomorskiego.

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu jw.

3. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

 • Kategoria I: oddziały „0” oraz klasy 1 - 3 szkoły podstawowej
 • Kategoria II: klasy 4 - 8 szkoły podstawowej

4.  Prace powinny być wykonane indywidualnie przez ucznia na papierze formatu  A3 techniką płaską, dowolną bez sypkich dodatków, które mogłyby odpaść z pracy plastycznej.

5. Każda praca powinna zawierać na odwrocie przyklejoną, wypełnioną kartę zgłoszenia oraz oświadczenie wyrażenia woli opiekuna prawnego uczestnika konkursu, bez klauzuli informacyjnej (karty dołączone do regulaminu).

6.  Prace plastyczne nie podlegają zwrotowi.

7.  Prace należy dostarczyć lub przesłać na adres Szkoły Podstawowej nr 8 w Toruniu,  ul. Łyskowskiego 28 z dopiskiem „KONKURS WIOSENNY”.

8.  Termin składania/przesyłania prac upływa z dniem 22.03.2019 r.

IV. Nagrody:

1.Jury powołane przez Organizatora dokona oceny prac plastycznych.

Kryterium oceny:
- walory artystyczne,
- ciekawa interpretacja proponowanej tematyki,
- samodzielność wykonania.

2. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatora i sponsorów oraz podziękowania dla opiekunów artystycznych.

3. Werdykt jury jest postanowieniem ostatecznym.

4.  Ogłoszenie wyników nastąpi 04.04.2019 r.

 Lista  nagrodzonych w konkursie zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły: www.szkola8.torun.pl oraz zostanie wysłana mailowo do placówek nagrodzonych uczestników konkursu.

5. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 09.04.2019 r. w Szkole Podstawowej nr 8 w Toruniu; połączone będzie z wystawą prac konkursowych.

V. Postanowienia końcowe:

 1. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu oraz jego przedstawicieli ustawowych wszystkich warunków niniejszego regulaminu.

 2. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel.: 795 117 315 lub 506 464 265

KARTA ZGŁOSZENIA ORAZ OŚWIADCZENIE WYRAŻENIA ZGODY   WRAZ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ DO MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO:  „WIOSNA, WIOSNA, ACH TO TY…”

Imię i nazwisko uczestnika konkursu:

Imię i nazwisko prawnego opiekuna małoletniego:

Placówka, do której uczęszcza uczestnik konkursu:

Opiekun artystyczny uczestnika konkursu:

Wiek uczestnika konkursu / klasa:

Kategoria konkursowa uczestnika konkursu:

Telefon kontaktowy opiekuna artystycznego:

Telefon kontaktowy i adres e-mail placówki uczestnika konkursu:

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałam/em się i wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na warunki zawarte w Regulaminie Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Wiosna, wiosna, ach to ty…”.

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka;

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie wytworów plastycznych mojego dziecka;

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka

 (Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, filmów, nagrań audio za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu promocji Szkoły Podstawowej nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Toruniu).

…… (imię i nazwisko dziecka – uczestnika Konkursu),

którego jestem rodzicem/prawnym opiekunem w celu udziału w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Wiosna, wiosna ach to ty…”.

………………   czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

* niepotrzebne skreślić

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/56/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informuje się, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Toruniu,  ul. Dziewulskiego 41 c,  87 - 100 Toruń, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Toruniu w Toruniu.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Anna Grzybowska, tel. 566118992, e-mail: rodo1@tcuw.torun.pl
 1. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe uczestników Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego ”Wiosna, wiosna, ach to ty…” i opiekunów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu: udziału przez uczestnika w organizowanym konkursie, promowania działalności Administratora, informowania o organizowanych przez Administratora wydarzeniach związanych z prowadzoną przez niego działalnością statutową. Przetwarzane przez Administratora dane będą wykorzystane wyłącznie dla celów powyżej wskazanych.
 1. Dane osobowe uczestników i opiekunów konkursu będą przechowywane w Szkole Podstawowej nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Toruniu przez okres niezbędny do realizacji celów związanych z organizacja i przeprowadzeniem konkursu. Po wskazanym okresie dane te zostaną usunięte.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednak jest konieczne w celu udziału w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Wiosna, wiosna, ach to ty…”
 3. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Toruniu.
 4. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia. Szczegółowe zasady korzystania z wyżej wymienionych uprawnień regulują art. 15-18 RODO. Przysługuje Ci również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. - Prezesa Urzędu   Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Przetwarzane na potrzeby konkursu dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. W związku z publikacją prac na stronie internetowej szkoły : www.szkola8.torun.pl, dane osobowe laureatów i wyróżnionych: imię i nazwisko, kategoria wiekowa, placówka, opiekun artystyczny, itp., będą udostępniane nieograniczonej liczbie odbiorców.
 7. Przetwarzane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

....................................................................

Ogólnopolski konkurs

POTĘGA ŻYWIOŁÓW ZIEMI

Konkurs plastyczny dla klas IV-VI

Zapraszamy uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.

Mieszkamy na planecie żywiołów. Staramy się je poznać, zrozumieć, a nawet okiełznać i wykorzystać ich moc. Z pewnym wyprzedzeniem i w miarę precyzyjnie potrafimy już dziś przewidzieć wylewy rzek, uderzenia huraganów, a nawet upadek meteorytu, ale kataklizmy natury geologicznej często pozostają dla nas tajemnicą niemal do ostatnich sekund przed ich nadejściem. Wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, fale tsunami to fascynujące i jednocześnie przerażające spektakle przyrody, uwalniające w ułamkach sekund niszczycielską energię, która przypomina nam o potędze żywiołów i bezradności człowieka wobec sił natury. W długiej, liczącej około 4,6 miliarda lat historii Ziemi zjawiska te zdarzały się wielokrotnie.

Właściwie od momentu, kiedy Ziemia ostygła i utworzyła się jej twarda skorupa skalna, podlegała ona nieustannym zmianom zachodzącym pod wpływem żywiołów obdarzonych ogromną siłą – destrukcyjną, ale też twórczą. Zarówno w przeszłości, jak i w teraźniejszości kształtują one oblicze świata! Drogi uczestniku konkursu. Puść wodze swojej wyobraźni, fantazji i udaj się w podróż, której celem będzie spotkanie z najpotężniejszym Twoim zdaniem z żywiołów, który najmocniej odcisnął swoje piętno w wyglądzie naszej planety lub spowodował największe jej spustoszenie. Raporty z wyprawy prześlijcie nam w formie prac plastycznych. Powodzenia!

Warunki formalne przyjęcia pracy:

· format prac – A4 na płaszczyźnie, technika dowolna (grubość pracy w przypadku płaskorzeźby – do 2 cm),

· ilość nadsyłanych prac z danej szkoły – bez ograniczeń,

· wraz z pracą należy przesłać formularz zgłoszeniowy

Nagrody:

W półfinale konkursu przyznawane są nagrody rzeczowe oraz nagroda nierzeczowa dla zdobywcy I miejsca w postaci wycieczki do Warszawy, podczas której odbędą się finały ogólnopolskie konkursu.

Konkurs teoretyczny dla klas VII – VIII

I etap konkursu – w ramach finału regionalnego (półfinału)

Polega na samodzielnym przygotowaniu pracy pisemnej na jeden z poniżej zamieszczonych tematów

Tematy prac pisemnych:

temat 1 — Jak żywioły wpłynęły na naszą historię?

Uwielbiamy czytać o wielkich erupcjach wulkanicznych sprzed milionów lat, które doprowadzały do masowych wymierań, o wysokich falach powodziowych, o sile zdolnej przenieść głazy wielkości autobusów na wiele kilometrów, czy o upadkach meteorytów wybijających kratery o średnicy 150 km. Zdawać by się mogło, że takie katastrofy to już przeszłość, że nie zdarzają się już teraz. Ale czy naprawdę wszystkie superwulkany zasnęły, a działalność tektoniczna zamarła odkąd na Ziemi pojawił się Homo sapiens? Wybierz jedno zdarzenie z naszej bliższej lub dalszej historii, kiedy to żywioły zdecydowały o tym, jak potoczyły się dalsze losy ludzkości i/lubzachowały się w naszej pamięci po dziś dzień.

temat 2 — Okiełznać żywioły Ziemi – czy to możliwe?

Może nam się to podobać lub nie, ale jedno jest pewne – żyjemy na planecie żywiołów! Od zarania dziejów jesteśmy świadkami wielkich, naturalnych kataklizmów wywołanych przez ogień, wodę, powietrze i siły drzemiące we wnętrzu Ziemi. Staramy się je badać, poznać, przewidzieć, zgłębić ich tajemnice, a nawet okiełznać i wykorzystać ich moc oraz energię. Który z żywiołów stanie się w najbliższym czasie sprzymierzeńcem człowieka (lub już nim jest) – siłą napędową całej naszej rzeczywistości, rozwoju przemysłowego i gospodarczego. Uzasadnij swój wybór.

temat 3 — Żywioły Ziemi

Według jednej ze współczesnych definicji żywiołem jest „potężne lub groźne zjawisko naturalne”, czyli…wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, tsunami. W tym miejscu oddychamy z ulgą, bo w Polsce nam nie grożą. Niestety my także mamy żywioły, które zwykle powolnie, nie buchając ogniem sieją zniszczenie. Są nimi np. powodzie i erozyjna działalność rzek, niszczenie ale i budowanie brzegów Bałtyku, miejscami we współpracy z wiatrem oraz osuwiska, których tylko w Karpatach jest kilkadziesiąt tysięcy. Niektóre z nich są wywołane przez człowieka, jak Dżinn wypuszczony z butelki. Znajdź informacje o takich zdarzeniach, albo osobiście przeprowadź obserwacje a ich opis przedstaw w konkursie.

Warunki formalne przyjęcia pracy:

· praca pisemna nie może przekraczać objętości 4 stron formatu A4 (2 kartki!) samego tekstu – nie licząc ewentualnych ilustracji (w przeliczeniu na czcionkę Times New Roman 12, odstęp między wierszami – 1,0 wiersz)– to około 14 000 znaków ze spacjami

· ilustracje: zdjęcia i rysunki mogą być umieszczone w tekście lub jako załączniki na końcu,

· dopuszczalna forma opracowania: wydruk lub rękopis (czytelny), rysunki odręczne, komputerowe, skany, skany przetworzone, itp., zdjęcia – wydruki, odbitki, oprawa dowolna,

· wraz z pracą należy przesłać Formularz zgłoszeniowy

Nagrody:

W półfinale konkursu przyznawane są nagrody rzeczowe oraz nagroda nierzeczowa dla zdobywcy I miejsca w postaci wycieczki do Warszawy, podczas której odbędą się finał ogólnopolski konkursu.

Informacje na temat konkursów znajdują się w oficjalnym serwisie internetowym konkursu – http://konkurs.pgi.gov.pl/

Prace plastyczne i teoretyczne należy dostarczać do końca lutego do nauczycieli przyrody/geografii. Po dostarczeniu pracy uczeń otrzyma formularz zgłoszeniowy do wypełnienia przez rodziców.

.......................................................................

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 5 do 9 lat

do wzięcia udziału w wojewódzkim konkursie plastyczno-logopedycznym

 na  kartkę z logopedycznego kalendarza,

w tym roku pod hasłem:

„Te, co skaczą i fruwają,

trudne głoski w sobie mają.”

Zachęcamy wszystkie dzieci do wykonania pracy plastycznej nt. ulubionych zwierząt, które mają w sobie trudne głoski logopedyczne, w ramach VII już edycji konkursu na najpiękniejszą kartkę z kalendarza logopedycznego. Pomyślmy, jakie znamy zwierzęta i, które z nich mają w swojej nazwie „szumki, syczki, ciszki lub rerki”... Jesteśmy jako logopedzi przekonani, że wszystkie dzieci mają swoje ulubione zwierzaki. Drodzy rodzice, logopedzi, nauczyciele, opiekunowie i dziadkowie – dajcie się wciągnąć w kolorowy, niezwykły świat dzikich i domowych zwierząt i uczyńcie je motywem przewodnim dziecięcych prac malarskich!

   • Najciekawsze prace zostaną opublikowane w ogólnopolskim
   •  Kalendarzu Logopedycznym!!!

 

Regulamin konkursu

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do oddziałów zerowych oraz klas 1-3 szkół podstawowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w następujących kategoriach wiekowych:
  • I – dzieci w wieku 5 - 6 lat
  • II - dzieci w wieku 7 - 9 lat
  • III – dzieci niepełnosprawne w wieku 5 - 6 lat
  • IV – dzieci niepełnosprawne w wieku 7 – 9 lat

 

 1. Na konkurs należy nadesłać pracę plastyczną dziecka wykonaną techniką dowolnych farb (plakatowe, akwarele itd.) lub pasteli,  przedstawiającą zwierzęta z trudną głoską w nazwie (z punktu widzenia logopedycznego), wraz z wypełnionymi załącznikami.

 

 1. Prace wykonujemy na brystolu lub tekturze w formacie A3 lub A4 bez marginesu.

Prace zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania oraz nadesłane po terminie nie będą oceniane.

 

 1. Do pracy należy dołączyć metryczkę wypełnioną drukowanymi literami z następującymi informacjami :
  • imię i nazwisko dziecka
  • wiek dziecka, klasę
  • nazwę i adres placówki, do której uczęszcza dziecko
  • imię i nazwisko opiekuna dziecka (rodzica, nauczyciela, logopedy, opiekuna)
  • telefon kontaktowy do opiekuna/rodziców oraz adres e-mail opiekuna

 

 1. Prace  należy przesłać/dostarczyć do poniedziałku 25 lutego 2019 roku na adres:

Szkoła Podstawowa nr 24

im. Bohaterów Września 1939

ul. Ogrodowa 3/5

Toruń 87-100               (z dopiskiem: konkurs logopedyczny)

 

 1. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i zamieszczone na stronach internetowych organizatorów konkursu oraz opublikowane w ogólnopolskim kalendarzu logopedycznym, który autorzy prac otrzymają w późniejszym terminie.  Rozstrzygnięcie konkursu, nastąpi podczas uroczystego otwarcia wystawy prac uczestników, 5 marca 2019 w Bibliotece Pedagogicznej im.gen.bryg.prof.E.Zawackiej w Toruniu, ul. Gen.J.H.Dąbrowskiego. Opiekunowie uczestników i autorzy nagrodzonych prac zostaną wcześniej poinformowani telefonicznie.

 

WAŻNE!!!

Prace przechodzą na własność organizatorów konkursu. Wysłanie pracy na konkurs wraz z danymi osobowymi jest jednoznaczne dla organizatorów ze zgodą na publikację. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania i reprodukowania zdjęć bez wypłacania honorariów autorskich.

Nieodebrane nagrody będą czekały na zwycięzców w SP nr 24 w Toruniu (kontakt z logopedą). Celem konkursu jest rozbudzenie i stymulowanie wyobraźni dziecięcej, usprawnianie motoryki małej dzieci oraz wspólne spędzanie czasu z dziećmi.                                                                                                                      Koordynatorzy konkursu:

                                                                                                   Justyna Pacura Syrocka (SP nr 24),Julita Peplińska (SP nr 2)

załącznik nr 1

KLAUZULA ZGODY

(wypełnia opiekun prawny)

 

Czy zgadasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko dziecka, oddział, szkoła/przedszkole

 

 

TAK

Wpisz Twoją decyzję

NIE

 

 

 

 

Jeżeli zaznaczyłeś TAK, informujemy Cię, iż:

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych dziecka będzie Dyrektor Szkoły. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby SP 24, ul. Ogrodowa 3/5,

 87-100 Toruń, e-mailowo sekretariat@sp24torun.eu telefonicznie 56 655 12 96

 1. Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych dziecka został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: rodo1@tcuw.torun.pl
 2. Wizerunek Twojego dziecka przetwarzany będzie zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit a RODO,  w celu:
 1. udziału w zawodach sportowych/konkursie* organizowanym przez administratora. Przetwarzanie odbywa się na postawie Twojej zgody.
 2. Wykorzystanie jego wizerunku w promowaniu działalności administratora, informowania o organizowanych przez niego wydarzeniach, związanych z działalnością statutową administratora .
 1. Dane osobowe dziecka możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Dane osobowe dziecka możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie danych dziecka nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę praw.
 2. Dane osobowe dziecka będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte. Wizerunek dziecka będzie przetwarzany do czasu cofniecie przez Ciebie zgody na przetwarzanie, nie później niż 2 lata od zakończenia zawodów sportowych/konkursu*.
 3. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do zaprzestania przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody informujemy więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.
 5. W przypadku, gdy nie podasz nam danych osobowych dziecka nie będzie mogło ono wziąć udziału w zawodach sportowych/konkursie* organizowanych przez administratora W przypadku, gdy nie wyrazisz zgody wizerunek Twojego dziecka nie zostanie wykorzystany do zrealizowania celu administratora.
 6. Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 

………………………………………………………………………..

                                      Podpis 

załącznik nr 2

Czy zgadasz się na przetwarzanie wizerunku  Twojego dziecka ?

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Imię i nazwisko dziecka, oddział, szkoła/przedszkole

 

 

TAK

Wpisz Twoją decyzję

NIE

 

 

 

 

Jeżeli zaznaczyłeś TAK, informujemy Cię, iż:

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych dziecka będzie Dyrektor Szkoły. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby SP 24, ul. Ogrodowa 3/5,
  1. ruń, e-mailowo sekretariat@sp24torun.eu telefonicznie 56 655 12 96
 2. Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych dziecka został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: rodo1@tcuw.torun.pl
 3. Wizerunek Twojego dziecka przetwarzany będzie zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit a RODO,  w celu:
 1. udziału w zawodach sportowych/konkursie* organizowanym przez administratora. Przetwarzanie odbywa się na postawie Twojej zgody.
 2. Wykorzystanie jego wizerunku w promowaniu działalności administratora, informowania o organizowanych przez niego wydarzeniach, związanych z działalnością statutową administratora .
 1. Dane osobowe dziecka możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Dane osobowe dziecka możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie danych dziecka nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę praw.
 2. Dane osobowe dziecka będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte. Wizerunek dziecka będzie przetwarzany do czasu cofniecie przez Ciebie zgody na przetwarzanie, nie później niż 2 lata od zakończenia zawodów sportowych/konkursu*.
 3. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do zaprzestania przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody informujemy więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.
 5. W przypadku, gdy nie podasz nam danych osobowych dziecka nie będzie mogło ono wziąć udziału w zawodach sportowych/konkursie* organizowanych przez administratora W przypadku, gdy nie wyrazisz zgody wizerunek Twojego dziecka nie zostanie wykorzystany do zrealizowania celu administratora.
 6. Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 

………………………………………………………………………..

                                      Podpis

................................................................

 

 

 

VIII POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI

POETYCKA PODRÓŻ Z MISTRZAMI HUMORU I SATYRY

 PO KRAINIE POLSKIEJ POEZJI MINIONEGO STULECIA

 W ZESPOLE SZKÓŁ, CKU W GRONOWIE

29 marca 2019 r.

 

 

NAGRODA GŁÓWNA:
 PUCHAR STAROSTY TORUŃSKIEGO
oraz TABLET

 

ORGANIZATOR:

Zespół Szkół, CKU w Gronowie

 

PATRONAT HONOROWY:

Starosta Powiatu Toruńskiego

 

JURY:

Dyrektor artystyczny Teatru „Zaczarowany świat”, Dyrektor Policealnego Studium Edukacji i Praktyk Teatralnych oraz Prezes Fundacji "Pro Theatro" pani Emilia Betlejewska-  jako przewodnicząca jury

 

TERMIN: 29. 03. 2019 r.

 

CELE KONKURSU:

 

      W ramach trwających obchodów 100. lecia odzyskania przez Polskę niepodległości pragniemy naszym konkursem wpisać się w promocję ustanowionej przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej idei upamiętnienia odzyskania suwerenności przez Polaków poprzez ukazanie piękna twórczości polskich poetów od 1918 roku po czasy współczesne.

        W tym roku chcielibyśmy zwrócić uwagę młodych recytatorów na obecność humoru                         i satyry w wierszach znanych oraz cenionych polskich poetów, takich jak: Juliana Tuwima, Wisławy Szymborskiej, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Magdaleny Samozwaniec, Wojciecha Młynarskiego, Zbigniewa Herberta, Jana Brzechwy, Mariana Hemara, Jeremiego Przybory, Stefanii Grodzieńskiej, Artura Andrusa, Ludwika Jerzego Kerna i  Jana Sztaudyngera.    

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Konkurs adresowany jest do uczniów III klas  gimnazjum, VI, VII i VIII klas szkoły podstawowej oraz szkół ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-                                   - pomorskiego.
 • Uczestnik prezentuje jeden utwór poetycki wybranego polskiego poety spośród wymienionych w punkcie: „ Cele konkursu”.
 • Szkoła bądź ośrodek kultury typuje nie więcej niż czterech przedstawicieli w danym typie szkół.
 • Prezentacje mogą być wzbogacone o środki teatralne (m.in. rekwizyty, kostiumy, podkład muzyczny w formacie mp3 lub audio).
 • Karty zgłoszeniowe należy przesłać  najpóźniej do 20 .03. 2019 r. ( środa) na adres szkoły: Zespół Szkół, CKU w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz.

           lub na adres poczty elektronicznej: b.musiala@zsgronowo.edu.pl  z dopiskiem
           w temacie: Konkurs recytatorski”,

           lub faxem pod numer: (56) 678 41 18 / (56) 678 41 25.

 • Każdy uczestnik dostarcza w dniu konkursu do ZS, CKU w Gronowie podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego klauzulę RODO.

 

Osoba odpowiedzialna za organizację konkursu:

Beata Musiała, tel. (56) 678 41 18 lub kom. 602456079.  

 

ZASADY KONKURSU:

 

 • Uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria- gimnazjum  oraz VI, VII i VIII  klasy szkoły podstawowej

II kategoria- szkoły ponadgimnazjalne.

 • Jury konkursowe będzie oceniać poprawną recytację, interpretację, pamięciowe opanowanie tekstu wiersza  oraz dobór utworu do warunków głosowych i scenicznych uczestnika.
 • Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna.
 • Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu konkursu.
 • Dla zwycięzców ( trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii oraz cztery wyróżnienia) przewidziane są nagrody rzeczowe, natomiast pozostali uczestnicy otrzymają imienne dyplomy uczestnictwa w konkursie.
 • Jury przyzna Grand Prix  jednemu uczestnikowi konkursu.
 • Wszyscy nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu otrzymają okolicznościowe pisemne podziękowania.

 

HARMONOGRAM KONKURSU

9:00 -  9. 45 – rejestracja uczestników

10: 00 – uroczyste rozpoczęcie konkursu

Przerwa na poczęstunek

Koncert  zespołu muzycznego podczas obrad jury

Ogłoszenie wyników konkursu

KARTA_ZGLOSZENIA-VIII_POWIATOWY_KONKURS_RECYTATORSKI_-_REGULAMIN_i_KARTA_ZGLOSZENIA.docx

Klauzula_RODO.docx

...............................................................

 Międzyszkolny
Konkurs Literacki

Walentynkowe  Pisanie 2019
„Miłość niejedno ma imię”

Cel:

Zachęcenie do twórczości poetyckiej,
zainteresowanie liryką i prozą o tematyce związanej
ze świętem zakochanych.

Regulamin konkursu

 1. Organizatorem konkursu są nauczyciele języka polskiego Gimnazjum Publicznego nr 2  w Solcu Kujawskim.
 2. Do udziału w konkursie zapraszamy zainteresowanych uczniów szkół z Solca Kujawskiego i okolic.
 3. Kategorie konkursowe:
 • Wiersz (max. 3 utwory): klasy 1-6 szkoła podstawowa, klasy 7-8 sp oraz kl. 3 gimnazjalne, szkoła średnia
 • Proza (max. 3 strony wydruku czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5, marginesy standardowe): klasy 1-6 szkoła podstawowa, klasy 7-8 sp oraz kl. 3 gimnazjalne, szkoła średnia
 1. Kryteria oceny utworów:
 • zgodność z tematem konkursu
 • twórczy charakter utworu
 • poprawność językowa i stylistyczna
 • walory literackie
 • oryginalność i samodzielność
 1. Wszystkie teksty powinny być podpisane pseudonimem oraz klasą i rodzajem szkoły (np. klasa trzecia szkoła podstawowa/ szkoła gimnazjalna/ szkoła średnia.
 2. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę podpisaną takim samym pseudonimem, zawierającą dane osobowe autora (imię, nazwisko, nazwę szkoły).
 3. Prace konkursowe należy przekazać nauczycielowi poloniście do 14 lutego 2019 r.
 4. Jury konkursu dokona wnikliwej oceny prac i ustali listę laureatów konkursu, którzy otrzymają dyplomy i nagrody książkowe do 25 lutego.

.................................................................

REGULAMIN

Konkursu Plastycznego na znaczek XIX Ogólnopolskiej Pielgrzymki

Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę pod hasłem:

„Wstańcie, chodźmy!”

FW_Konkurs_plastyczny_na_znaczek_XIX_Ogol(1).zip

..............................................................

Międzyszkolny Konkurs

z Języka Niemieckiego i Plastyki

„Osobowość z kraju obszaru niemieckojęzycznego”

Regulamin konkursu

 1. Organizator konkursu

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Romualda Traugutta w Toruniu

Ul. Żwirki i Wigury 1, 87-100 Toruń

Tel. 056-654-33-56

e-mail:  sp5torun@tlen.pl

Osoby do kontaktu: Jolanta Dejewska, Ewa Waczyńska, Jarosław Szewczul

2. Cel konkursu

Celem konkursu jest :

 • rozwijanie zainteresowań uczniów kulturą państw niemieckojęzycznych,
 • popularyzacja języka niemieckiego i kultury niemieckiej,
 • poznanie ciekawych postaci ze świata literatury, muzyki, sztuki, religii, techniki, przedsiębiorczości, które wpłynęły pozytywnie na rozwój swojej dziedziny, ułatwiły czy umiliły ludziom życie,
 • rozwijanie zainteresowań uczniów, wdrażanie do samodzielnego poszukiwania wiedzy,
 • zainteresowanie uczniów plakatem jako formą wypowiedzi i przekazu informacji,
 • pobudzenie inwencji twórczej, wyobraźni, fantazji,
 • rozwijanie zdolności i talentów uczniów,
 • poszerzenie wiedzy ogólnej uczniów w zakresie literatury, sztuki, historii.

                                                      3. Uczestnicy

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum.

4. Prace konkursowe

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie plakatu związanego z tematem konkursu
  w formacje A3 - B2.
 2. Każdy z uczestników przygotowuje plakat wykonany dowolną techniką: rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane (bez sypkich materiałów!).
 3. Praca powinna mieć charakter plakatu i zawierać ilustrację (ilustracje) oraz informacje o wybranej postaci - najlepiej w języku niemieckim (może być hasłowa).
 4. Uczestnik wykonuje pracę plastyczną - plakat- indywidualnie, zgodnie z tematem konkursu „Osobowość
  z kraju obszaru niemieckojęzycznego”.
 5. Prace zbiorowe nie będą podlegały ocenie.
 6. Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane:

 imię i nazwisko, nazwa szkoły, klasa, imię i nazwisko nauczyciela  oraz zgoda na udział w konkursie i zgoda na przetwarzanie i publikację danych osobowych.

 1.  Przebieg konkursu
 1. Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji konkursowej wybranej przez organizatora.
 2. Komisja oceniać będzie:
 • zawartość merytoryczną, czytelność przekazu,
 • poprawność językową,
 • zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu,
 • pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu,
 • formę estetyczną pracy,
 • wykorzystanie różnych technik plastycznych.
 1. Nagrody przyznane zostaną za zajęcie I, II, III miejsca oraz w kategorii wyróżnienia. Możliwe jest przyznanie nagród eksekfo.  
 2. Prace należy dostarczyć do organizatora do dnia 28.02.2019r.
 3. Ogłoszenie wyników, przyznanie nagród i dyplomów nastąpi 14.03.2019r. Nagrody zostaną wręczone podczas wernisażu - prezentacji prac konkursowych w SP 5.
 4. Uwagi końcowe
 5. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 6. Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają prawo do ich  ekspozycji  na wystawach łącznie z podaniem danych autorów, a także w celach promocji w mediach, stronach internetowych oraz czasopismach. 
 7. Prace zrolowane, zniszczone w wyniku złego opakowania lub niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
 8. Prawidłowe zgłoszenie powinno obejmować wypełnioną kartę zgłoszenia, która stanowi załącznik nr 1 i zgodę na przetwarzanie danych i upublicznienie pracy - załącznik nr 2  do niniejszego regulaminu.
 9. Pracę należy dostarczyć do organizatora do dnia 28.02.2019r.
 10. Sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne decyzje, rozstrzyga ostatecznie organizator.
 11. Decyzja Jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagrody jest ostateczna.

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Karta zgłoszenia do udziału w konkursie

„Osobowość z kraju obszaru niemieckojęzycznego”

Imię i Nazwisko

autora pracy

 

 

Klasa

 

 

Nazwa szkoły

 

 

Imię i nazwisko Nauczyciela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:…………………………………………

w ww. konkursie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach wynikających z regulaminu konkursu, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.).

Potwierdzam przystąpienie do konkursu organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Toruniu. Informuję, iż zapoznałem/-łam się z regulaminem konkursu.

 

miejscowość, data                                                                  podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu

Zgoda opiekuna uczestnika konkursu na przetwarzanie  i publikację danych osobowych

Dane osobowe (imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły):

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Wyrażam zgodę/y na podawania do publicznej wiadomości  imienia i nazwiska mojego dziecka w związku z udziałem w konkursie „Osobowość z kraju obszaru niemieckojęzycznego” organizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 5 im. Romualda Traugutta w Toruniu  we wszelkich informacjach o wynikach tego konkursu. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych zamieszczonych w zgłoszeniu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/-a dobrowolności podania danych, oraz że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych i ich poprawiania”.

 

miejscowość, data                                                                  podpis osoby upoważnionej

Zgodę opiekuna uczestnika konkursu na przetwarzanie i publikację danych osobowych wraz z kartą zgłoszeniową prosimy dołączyć do pracy konkursowej.

....................................................................

Konkurs plastyczny „Zimowe ferie rozpoczynamy, o swoje bezpieczeństwo dbamy”

Temat: Znajomość zasad bezpiecznego zachowania w czasie wypoczynku podczas ferii zimowych.

Cele konkursu:

 • Rozwijanie plastycznej twórczości dziecka,
 • Promowanie bezpiecznego wypoczynku w czasie ferii zimowych.

Uczestnicy konkursu:

 • Uczniowie klas I – III.

Warunki uczestnictwa:

 • Uczestnicy wykonują prace indywidualnie,
 • Technika wykonania pracy jest dowolna,
 • Format pracy A4 lub A3,
 • Każdy uczestnik może oddać tylko jedną pracę,
 • Na odwrocie pracy należy zapisać imię i nazwisko oraz klasę,
 • Prace należy składać u p. Agnieszki Kiełbasiewicz do dnia 9 stycznia 2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu:

 • O wyłonieniu zwycięzców zdecyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora,
 • Komisja Konkursowa zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceniania prac konkursowych,
 • Ogłoszenie wyników odbędzie się 11 stycznia 2019 r.
 • Konkurs jest jednoetapowy.
 • Komisja Konkursowa wyłoni 6 wyróżnionych prac.
 • Autorzy wyróżnionych prac zostaną nagrodzeni dyplomami oraz upominkami.
 • Pozostałych uczestników konkursu, Komisja także może nagrodzić.
 • Kryterium wyróżnienia prac konkursowych będzie oryginalność wykonanej pracy
  i odzwierciedlenie tematu konkursu.

................................................................

XXVI  JUBILEUSZOWA TORUŃSKA MINI  LISTA  PRZEBOJÓW

Impreza charytatywna na Hospicjum dla dzieci „Nadzieja”

 • Patronat Honorowy:

Marszałek woj. Kujawsko-pomorskiego Pan Piotr Całbecki
Prezydent Miasta Torunia Pan Michał Zaleski

...

      Organizatorzy           87-100 Toruń                     Nr konta Fundacji

     Mariola i Bogdan      Kołłątaja 31A/5               PEKAO S.A. I/O Toruń

      Jankowiakowie         tel. 501 754 011           11001568-2466-2101-111-0

REGULAMIN MINI LISTY PRZEBOJÓW

   Toruńska Mini Lista Przebojów to impreza   charytatywna, z której całkowity dochód przeznaczony jest na:

Dziecięce Hospicjum „Nadzieja”, mieszczące się przy ul. Włocławskiej 169 B

To konkurs dla klas I-III szkół podstawowych, w którym dzieci naśladują dorosłe gwiazdy muzyki rozrywkowej.

 1. W konkursie biorą udział uczniowie klas I-III szkół podstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego.
 2. Konkurs składa się z trzech etapów Szkolnego,         Półfinałów, oraz Wielkiego Finału w Teatrze im.W. Horzycy.
 3. Uczniowie zmagają się w konkursie w dwóch kategoriach: solista i zespół.
  1. Solista –w tej kategorii rozumie się jedną osobę występującą na scenie. Organizatorzy nie dopuszczają w tej kategorii uczestnictwa chórków, baletów, czy tła muzycznego.
  2. Zespół – w tej kategorii rozumie się występ na scenie od 2 – 5 osób.
 4. Każde dziecko może wystąpić w danym roku tylko raz. Uczestnicy nie mogą występować w dwóch kategoriach jednocześnie, raz jako solista, a potem jako członek zespołu.
 5. Każda szkoła ma prawo wytypować do dalszych zmagań 2 zespoły i 2 solistów.
 6. Jeżeli szkoła nie bierze udziału ,a są chętne dzieci ,to mogą się zgłosić do organizatorów we własnym zakresie
 7. Przygotowany występ nie powinien  przekraczać 4 minut.  

W przypadku dłuższego utworu, organizator ma prawo go przerwać lub wyciszyć nagranie.

 1. Półfinały odbędą się 16.03.2019  o godz. 8.30 w Klubie Od Nowa  Toruń

Zbiórka dzieci chętnych na etap półfinałowy o godz. 8:00.

 1. Wielki Finał odbędzie się 29  kwietnia   2019 r. w Teatrze im. W.Horzycy
 2. Na finał Każda szkoła samodzielnie przygotuje sobie tło w postaci prezentacji multimedialnej.
 3. Pendrive , na którym będzie nagrany utwór, musi być dostarczony:

najpóźniej do dnia 1 marca do organizatorów tel.501-754-011

Po upływie tego terminu pedrivy  nie będą przyjmowane

 1. Każdy pendrive powinien zawierać opis: nazwę zespołu bądź nazwisko solisty, tytuł piosenki, imię i nazwisko ucznia/ów wykonujących dany utwór, nazwę lub nr szkoły, telefon do opiekuna.
 2.  Na etapie półfinałów i finałów „małe gwiazdy” oceniane są przez skład jurorski.
 3. Do Wielkiego Finału zostanie wybrane 8 solistów i 8 zespołów.
 4. Jurorzy na każdym z etapów oceniają: mimikę twarzy ,trafność interpretacji  i ogólne wrażenie artystyczne,

dysponując punktacją od 0-5. Suma punktów praktycznie decyduje o zwycięstwie, choć ostatecznie przesądzają o nim w dyskusji jurorzy.

 1. W Wielkim Finale w każdej kategorii zostaną przydzielone miejsca od I-III oraz wyróżnienia.
 2. KAŻDY występujący otrzymuje nagrodę stosowną do zajętego miejsca.

Organizatorzy jak zawsze proszą i zapraszają wszystkie chętne dzieci, ich opiekunów i rodziców,

o  włączenie się w to piękne dzieło pomocy bardzo chorym  koleżankom i kolegom z hospicjum Nadzieja  oraz kierują prośbę do opiekunów grup  o pomoc w zachowaniu  bezpieczeństwa dzieci w czasie imprezy.

.................................................................

SZKOLNY KONKURS

„DeineWeihnachtskarte”

Twoja Kartka Bożonarodzeniowa

 

      Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce. Uczeń przygotowuje samodzielnie jedną kartkę bożonarodzeniową wykorzystując technikę dowolną (np.: farby, plastelinę, bibułę, kolorową wycinankę, kredki oraz inne dowolne materiały według pomysłu). Rozmiar kartki: najlepiej format A4 (blok techniczny) zgięty do formatu A5. W środku kartki powinny znajdować się życzenia bożonarodzeniowe w języku niemieckim samodzielnie napisane przez ucznia lub/ i min 5 - 10 słówek związanych ze świętami Bożego Narodzenia w języku niemieckim. Prace należy przynosić do dnia 14 grudnia, do nauczyciela j. niemieckiego., p. Joanny Prażniewskiej.

..............................................................

Wójt Gminy Wielka Nieszawka zaprasza do udziału w   

                                                                                               

V KONKURSIE

dla dzieci w wieku szkolnym i dorosłych

SZOPKI BOŻONARODZENIOWEJ

 

Termin nadsyłania prac :

do dnia 11 grudnia 2018r.                                               

do siedziby Centrum Sportu i Rekreacji „Olender”         

Wielka Nieszawka, ul. Toruńska 34/40 bądź

Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce lub w Cierpicach

Uczestnikami konkursu mogą być: dzieci i dorośli, osoby indywidualne i grupy, całe rodziny. Przewidziana jest nagroda rzeczowa oraz wyróżnienia.

Szczegóły  uczestnictwa oraz karta zgłoszeniowa dostępne  w załącznikach: Regulamin, Karta zgłoszeniowa                                                          

Organizator

Wójt Gminy Wielka Nieszawka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Centrum Sportu i Rekreacji „Olender”

karta_zgloszeniowa_2018.doc

Zarzadzenie_Szopka_i_Choinka.pdf

szopka.doc

..............................................................

Mały Samorząd Uczniowski zaprasza

dzieci z klas 0 – IV  do udziału

w Konkursie Międzyszkolnym

 Kolęd i Pastorałek „ZAŚPIEWAJMY”.

Cele konkursu:

 • promowanie młodych talentów;
 • ukazanie kreatywności artystycznej dzieci;
 • integracja środowiska szkolnego;
 • budzenie zainteresowań muzycznych;
 • kultywowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek;
 • przybliżenie tradycji Świąt Bożego Narodzenia;

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z klas 0 – IV Szkoły Podstawowej w Cierpicach, w Małej Nieszawce oraz Przedszkola Gminnego w Małej Nieszawce.
 2. W konkursie mogą brać udział soliści, duety lub zespoły.
 3. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie osoby, duetu lub zespołu do dnia 10.12.2018r
  i dostarczenie podkładu muzycznego (sala nr 14, Justyna Grażewicz).
 4. Zasady uczestnictwa:
  • jako uczestnika określa się solistę, duet bądź zespół;
  • uczestnicy wykonują jedną kolędę lub pastorałkę;
  • każda klasa może wytypować nie więcej niż 3 uczestników;
  • uczestnicy konkursu mogą wzbogacić swój występ o choreografię, kostiumy, rekwizyty, itp.;
  • dopuszcza się akompaniament lub podkład muzyczny;
  • płyta CD lub pendrive powinna być opisana - tytuł utworu, imię i nazwisko uczestnika (lub nazwa zespołu), wiek;
  • wykonawców oceniać będzie komisja konkursowa biorąc pod uwagę:
   • wybór odpowiedniej kolędy, pastorałki (m. in.: wybór utworu, dobór repertuaru do wieku wykonawcy/ów);
   • opanowanie pamięciowe tekstu i melodii;
   • czystość i poprawność wykonania (walory wokalne, poczucie rytmu);
   • ogólne wrażenie artystyczne (stroje, rekwizyty);
 5. Sprawy organizacyjne:
  • konkurs odbędzie się dnia 17.12.2018r.;
  • kolejność występu ustala koordynator;
  • kolęda bądź pastorałka zgłoszona do występu jest obowiązująca i nie podlega zmianie;
  • przewidziano upominki i dyplomy;
  • Koordynatorzy: Mały Samorząd Uczniowski, J, Grażewicz;

.........................................................................

 XVI CZERNIEWICKIE  SPOTKANIA Z PIOSENKĄ

  XV  KONKURS PLASTYCZNY

       pt: „WŚRÓD CZERNIEWICKICH SOSEN”

Cele Konkursu:

 

 • Prezentacja twórczych dokonań uczniów,
 • Upowszechnienie szkolnego ruchu artystycznego (muzycznego i plastycznego)
 • Poznanie różnych szlaków natury,
 • Integracja środowiska młodych wykonawców i twórców ze szkół leżących po obu stronach Wisły,
 • Miłe i kulturalne spędzanie czasu.

 

Organizatorzy nie dopuszczają do udziału piosenek i muzyki disco polo, hip – hop , techno.

 

Zasięg konkursów:

 • Uczniowie klas I – VI SP
 • Uczniowie klas VII - VIIISP – III szkół gimnazjalnych.

 

Warunki uczestnictwa:

 

 1. Koncert ma charakter konkursowy.
 2. Warunkiem konkursu jest zaśpiewanie jednej piosenki odpowiedniej do wieku uczestnika. Wykonawcy reprezentują tylko jedną szkołę lub instytucję.
  SZKOŁA LUB INSTYTUCJA MOGĄ ZGŁASZAĆ NAJWYŻEJ 2 PIOSENKI W KAŻDEJ KATAGORII.
 3. Prace plastyczne (indywidualne) o formacie A3 mogą być wykonane dowolną techniką.
 4. Każda praca plastyczna powinna zawierać: imię i nazwisko autora, klasę, nazwę
  i adres szkoły.
 5. Prace plastyczne nie podlegają zwrotowi.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i rozdanie nagród odbędzie się w dniu 01.12.2018 r. o godz. 10.00
 7. XVI Czerniewickie Spotkanie z Piosenką odbędzie się w sobotę, 1 grudnia 2018 r.

I – VI SP – godz. 10.30

 

VII – VIII SP– III Gim. – godz. 13.00

 1. Konkursy: muzyczny i plastyczny są niezależne od siebie (osoba śpiewająca nie musi brać udziału w konkursie plastycznym i odwrotnie).
 2. Zgłoszenia na konkurs muzyczny i prace plastyczne prosimy dostarczyć

do dnia 23 listopada 2018 r. na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Tony’ego Halika w Toruniu

ul. Włocławska 237/239

87 – 100 Toruń

 

Zgłoszenie na konkurs piosenki powinno zawierać:

 

 • imię i nazwisko uczestnika, uczestników,
 • tytuł  i autora piosenki,
 • wiek, klasa,
 • adres i telefon szkoły,
 • imię i nazwisko opiekuna.
 • Kontakt do opiekuna artystycznego.
 • Akompaniament na pendrive jako jedyna pozycja
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych

 

NAGRODY:

 1. Profesjonalne jury pod kierunkiem Pani dr Agnieszki Brzezińskiej (konkurs muzyczny)  oraz Pani mgr Anity Przybyszewskiej – Pietrasiak (konkurs plastyczny) oceni twórczy wysiłek uczestników.
 2. Dla najlepszych wykonawców przewidziane są dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatora i sponsorów oraz pisemne podziękowania dla opiekunów i ich szkół.
 3. Werdykt jury jest werdyktem ostatecznym.
 4. Prace plastyczne nie podlegają zwrotowi.

 

W programie imprezy przewidziano:

 

* Wystawę pt. „Wśród Czerniewickich sosen”.

* Sprzedaż ozdób świątecznych wykonanych przez uczniów i nauczycieli szkoły.

* Aukcje prac plastycznych dzieci oraz ozdób świątecznych.

* Słodki poczęstunek dla uczestników konkursów (za przysłowiową złotówkę można nabyć kawę   

   oraz ciasto wykonane przez uczniów i ich rodziców.

 

Zebrane pieniądze przekazane zostaną Hospicjum „Nadzieja”

 

                                                                                      

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Toruń, ……………………………

Oświadczam, że wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka

…………………………………………………………………………………………………………….

/ imię i nazwisko ucznia/

danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji

XVI Czerniewickich Spotkań z Piosenką oraz XV konkurs plastyczny pt. „ Wśród czerniewickich sosen”

/rodzaj i nazwa zajęć edukacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych, terapeutycznych, innych imprez i uroczystości szkolnych/

 

Biorąc udział w konkursie wyrażam zgodę na umieszczenie wizerunku swojego/mojego dziecka oraz danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, wiek, nazwa szkoły w mediach, na stronach internetowych: SP34, Facebook-u SP34, , prasie, telewizji, gazetkach szkolnych.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że zostałam/em poinformowana/y o tym, że Administratorem danych osobowych na potrzeby realizacji konkursu jest SP 34 w Toruniu.

Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów w konkursie, a podanie ich jest dobrowolne.

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do dostępu do treści moich /mojego dziecka danych osobowych i ich poprawieniu.

……………………………………………………

(podpis rodzica/opiekuna prawnego/ pełnoletniego ucznia)

..............................................................

Konkurs plastyczny "KUJAWSKO - POMORSKA SZOPKA BOŻONARODZENIOWA"

Regulamin-Szopka-2018-nowy-1(1).pdf

.............................................................

Konkurs plastyczny "Wiemy, co jemy"

wiemy__co_jemy_1.pdf

wiemy__co_jemy_2.pdf

wiemy__co_jemy_3.pdf

wiemy__co_jemy_4.pdf

..............................................................

Konkurs fotograficzny "Piękna nasza Polska cała"

Regulamin konkursu

 

1) Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce

2) Cel konkursu:

Ukazanie, prezentacja i promocja piękna ciekawych zakątków Polski, w szczególności ich walorów przyrodniczych lub historycznych.

3) Adresaci konkursu:

Dzieci i młodzież z terenu Gminy Wielka Nieszawka:

- wychowankowie Przedszkola w Małej Nieszawce,

- uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce,

- uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach.

4) Warunki udziału w konkursie:

- uczestnicy dostarczają wykonane przez siebie fotografie w wersji elektronicznej do Biblioteki Szkolnej Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce w terminie do 31 października 2018r.,

- fotografia może przedstawiać:

 • dowolny element przyrody ożywionej lub nieożywionej (np. krajobraz, zwierzę, roślinę, głaz itp.)

lub

 • dowolny budynek lub inny obiekt związany z historią, tradycją lub kulturą Polski (np. zamek, kościół, ratusz, pomnik, ulica miasta itp.),

-fotografia powinna być wykonana przez uczestnika na terenie Polski,

- fotografia powinna być wykonana przez uczestnika samodzielnie,

- jeden uczestnik może dostarczyć maksymalnie trzy fotografie,

- każda fotografia powinna być opisana według wzoru:

Imię i nazwisko autora pracy:       ………………………………………………………………………

Nazwa szkoły/przedszkola:           ………………………………………………………………………

Klasa/grupa:                                   ………………………………………………………………………

Tytuł pracy:                                    ………………………………………………………………………

Miejsce wykonania fotografii:      ………………………………………………………………………

- warunkiemuczestnictwa w konkursie jest dostarczenie oświadczenia podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego wg. wzoru:

Ja ………..…………………………………………………………………………………… rodzic/opiekun prawny

……………………………………………………………………………………………….….

(imię i nazwisko dziecka)

niżej podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w międzyszkolnym konkursie fotograficznym „Piękna nasza Polska cała” oraz przetwarzanie danych osobowych, w tym umieszczenie ich na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce wraz z podaniem imienia, nazwiska i nazwy placówki, do której uczęszcza uczestnik/uczestniczka konkursu w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1).

Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dzieckana stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce na potrzeby dokumentacji i celów promocyjnych konkursu.

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że:

 1. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu,
 2. dane osobowe mogą zostać udostępnione w celach związanych z konkursem,
 3. podanie danych jest dobrowolne,
 4. mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
 5. potwierdzam zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz akceptuję jego zapisy.                                                                                           ………………………………………….……………………………………….. 

- prace w wersji elektronicznej (na dowolnym nośniku) wraz z opisem i podpisanym oświadczeniem można dostarczać:

 • osobiście do Biblioteki Szkolnej Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce (poza godzinami otwarcia biblioteki prace można składać w sekretariacie szkoły w kopercie z dopiskiem „konkurs fotograficzny”),

lub

 • listownie na adres:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce,

ul. Toruńska 64,

87-103 Toruń

(z dopiskiem „konkurs fotograficzny”),

lub

 • drogą mailową (z oświadczeniem w formie zdjęcia lub skanu) na adres: joanna.jozwiak10@wp.pl

5) Rozstrzygnięcie konkursu:

- prace oceni jury w składzie: nauczyciel przedmiotów przyrodniczych, nauczyciel historii, nauczyciel plastyki, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,

- jury weźmie pod uwagę następujące kryteria oceny prac:

 • zgodność z tematem konkursu,
 • estetyka,
 • pomysłowość

- konkurs zostanie rozstrzygnięty w czterech kategoriach wiekowych:

 • wychowankowie grup przedszkolnych i uczniowie klas I,
 • uczniowie klasII – IV,
 • uczniowie klas V - VI,
 • uczniowie klas VII – VIII oraz klas gimnazjalnych,

-  konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 11 listopada 2018r.,

-  autorzy zwycięskich prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

.................................................................

Konkurs "Mój wymarzony zawód" organizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

      Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu organizuje konkurs „Mój wymarzony zawód” adresowany do uczniów trzecich klas gimnazjalnych oraz siódmych i ósmych klas szkół podstawowych znajdujących się na terenie województwa kujawsko- pomorskiego.

       Konkurs prowadzony jest w ramach akcji promocyjno- informacyjnej skierowanej do uczniów szkół podstawowych  i  klas gimnazjalnych , której celem jest zachęcenie uczniów do zapoznawania się z informacjami o rynku pracy, zapotrzebowaniem  na zawody oraz wymaganiami stawianymi przez pracodawców wobec przyszłego pracownika. Akcja ta ma na celu również podniesienie świadomości wśród uczniów o wadze decyzji edukacyjnych , jakie podejmują na etapie szkolnym  oraz to,
że decyzje te będą miały wpływ na ich sytuację zawodową w przyszłości.

      Uczestnicy konkursu będą mieli za zadanie przesłać do WUP W Toruniu , w terminie od 15 października 2018r. do 9 listopada 2018r., wypowiedź na temat pracy w swoim wymarzonym zawodzie. Zgłoszenie prac będzie się odbywało za pomocą formularza internetowego dostępnego od 15 września 2018r. na stronie internetowej WUP w Toruniu: wwwwup.torun.pl. Każdy uczestnik będzie mógł przesłać swoje zgłoszenie tylko jeden raz. Opis nie będzie mógł przekroczy 1 tysiąca znaków (bez spacji). Przesłane opisy powinny zawierać podstawowe informacje na temat specyfiki wybranego zawodu, jego charakterystyki (np. kwalifikacje, wykonywane zadania zawodowe, narzędzia wykorzystywane w pracy czy możliwość podnoszenia kwalifikacji) oraz oceny własnych predyspozycji do wykonywania danego zawodu.

    Autorom najlepszych prac zostaną przyznane nagrody rzeczowe i dyplomy pamiątkowe.

      Dla laureatów przewidziano nagrody w postaci tabletów, a dla osób wyróżnionych – gadżety elektroniczne.

     Szczegółowe zasady konkursu dostępne są  na stronie https://wup.torun.pl/urzad/konkursy-dla-uczniow-i-szkol-zawodowych/konkurs-moj-wymarzony-zawod/konkurs-moj-wymarzony-zawod-2018-r/

............................................................

"Polska gra z historią" - gry historyczne

      Jest to konkurs o zasięgu gminnym i jego celem jest integracja, aktywizacja dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, oraz rozwijanie zainteresowań historią.

Wykonane gry prosimy dostarczyć w dniach 1 – 5 października 2018

do siedziby przedszkola.

Cele konkursu, warunki uczestnictwa oraz sposób oceniania zawiera załączony

Regulamin Konkursu dla dzieci i młodzieży ,,Polska gra z historią” - gry historyczne

Wszelkich informacji dotyczących konkursu otrzymać można pod numerem telefonu 663499909

Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu:

mgr Elżbieta Lewandowska

mgr Anna Dombrowska

Regulamin Konkursu ,,Polska gra z historią” – gry historyczne

 1. Organizator: Przedszkole w Małej Nieszawce ul. Kręta 4
 2. Temat prac: „Polska gra z historią” – gry historyczne”

Celem kon­kursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży postaw obywatelskich i patriotycznych, poprzez pobudzanie wśród nich zainteresowania historią, kształtowanie planowania realizacji zamierzeń, koncentrowanie uwagi, pamięci, spostrzegawczości i wyobraźni.

 1. Technika i format wykonania gier dowolny. Każdy uczestnik konkursu wykonuje samodzielnie grę historyczną z dołączonymi zasadami gry.
 2. Każda praca powinna być podpisana na odwrocie: imię i nazwisko autora gry, wiek, tytuł gry, nazwa i adres placówki.
 3. Wykonane gry prosimy dostarczyć w dniach 1 – 5 października 2018 do siedziby przedszkola.
 4. Jury przyzna nagrody w czterech kategoriach wiekowych:

Kategoria I Przedszkole- dzieci w wieku 3-6 lat - I, II, III miejsce oraz wyróżnienia;

Kategoria II Szkoły Podstawowe (kl. 0, I - III) - I, II, III miejsce oraz wyróżnienia;

Kategoria III Szkoły Podstawowe- (kl. IV - VIII) - I, II, III miejsce oraz wyróżnienia

Kategoria IV Szkoły Gimnazjalne (I, II, III miejsce oraz wyróżnienia)

 1. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie.
 2. Każdy uczestnik dostarcza podpisaną przez rodzica zgodę (imię i nazwisko, wiek, szkoła, telefon kontaktowy).
 3. O przyznanych nagrodach organizator poinformuje telefonicznie do 12.X.2018 roku.
 4. Autorzy wyróżnionych gier odbiorą nagrody w wyznaczonym terminie podczas ,,,Wieczorku historycznego”, organizowanego w naszym przedszkolu.  

 

............................................................

 

XIX edycja Turnieju "Z podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku"

 

Kto może brać udział w turnieju:
W rozgrywkach uczestniczyć mogą: szkoły podstawowe, uczniowskie kluby sportowe, kluby sportowe, a także inne organizacje prowadzące działalność sportowo-edukacyjną.

 

Instrukcja zgłaszania drużyn znajduje się w tym miejscu:
http://zpodworkanastadion.pl/aktualnosci/edycja-xix/zglos-druzyne-do-xix-edycji-turnieju/637

Regulamin Turnieju
Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem Turnieju, który wraz z innymi dokumentami turniejowymi dostępny jest na stronie Turnieju pod adresem: http://zpodworkanastadion.pl/rozgrywki


Harmonogram XIX edycji Turnieju
Pierwszy etap rozgrywek startuje od 5 października 2018. Terminarz turniejów gminnych i powiatowych w poszczególnych województwach będzie aktualizowany na bieżąco na stronie: http://zpodworkanastadion.pl/rozgrywki


W związku z przetwarzaniem danych osobowych, informujemy:
Podając swoje dane osobowe jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:
1. administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7,
2. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail daneosobowe@pzpn.pl oraz korespondencyjnie ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa,
3. podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której jestem stroną, tj. udziału w turnieju „Z Podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” w charakterze trenera (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej RODO). Udział w turnieju „Z Podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” nierozerwalnie wiąże się z koniecznością wykorzystania moich danych na potrzebę elektronicznej rejestracji w systemie Extranet oraz na portalu www.laczynaspilka.pl, które stanowią usługę drogą elektroniczną świadczoną przez PZPN (art. 6 lit. b RODO). Moje dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu obrony lub dochodzenia przez PZPN roszczeń z tytułu mojego udziału w turnieju „Z Podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” oraz dla celów archiwalnych PZPN co stanowi prawnie uzasadniony interes PZPN (art. 6 lit. f RODO). W przypadku, gdy wyrażę stosowne oświadczenia woli (zgody) moje dane mogą być przetwarzane we wskazanych przez PZPN celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. odbiorcami podanych przeze mnie danych osobowych mogą być organy państwa uprawnione na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, krajowe i międzynarodowe struktury piłki nożnej, Poczta Polska S.A. oraz firmy kurierskie. Ponadto moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom konsultingowym, prawnym i doradczym, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności czy też agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora,
5. podane przeze mnie dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich,
6. podane przeze mnie dane osobowe będą przechowywane do:
a) do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu mojego udziału w turnieju „Z Podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” (do 10 lat),
b) w terminach określonych przez przepisy prawa, w tym przepisy księgowe oraz podatkowe,
c) do momentu wycofania przeze mnie zgód na przetwarzanie danych w celach marketingowych,
d) w pozostałym, niezbędnym do celów archiwalnych w interesie publicznym, dane będą przetwarzane w sposób ciągły (np. skład i trener zwycięskiej drużyny).
7. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
8. mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO,
9. podanie przeze mnie danych osobowych jest niezbędne do udziału w turnieju „Z Podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” (do 10 lat), a ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością udziału w wydarzeniu.
10. administrator danych nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani profilowania w stosunku do moich danych podanych celu udziału w turnieju „Z Podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” (do 10 lat).

................................................................

Międzynarodowy konkurs plastyczny „Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat..."

regulamin_bajki.pdf

..............................................................

 X Powiatowy Konkurs Plastyczny „Mieszkam w ciekawym miejscu - niepodległym od 100 lat”

2018_08_29_Pismo_przewodnie_Dyrektorzy_Szkol.pdf

Zalacznik_Nr_1_Zgloszenie.pdf

Zalacznik_Nr_2_Metryczka.pdf

..............................................................

"IV kujawsko-pomorskie podróże historyczne: wiek X-XV. Konkurs plastyczny dla szkół Miasta Torunia i powiatu toruńskiego".

        Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w Toruniu oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa w Chełmży pragną zaprosić do wzięcia udziału w konkursie "IV kujawsko-pomorskie podróże historyczne: wiek X-XV. Konkurs plastyczny dla szkół Miasta Torunia i powiatu toruńskiego". Tegoroczna edycja odbywa się pod patronatem Prezydenta Torunia Pana Michała Zaleskiego oraz Starosty Toruńskiego Pana Mirosława Graczyka. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz licealnych z placówek oświatowych z Torunia i powiatu toruńskiego. Zakres tematyczny konkursu obejmuje historię średniowiecza na ziemiach polskich X-XV w. (m.in. zabytki, sceny batalistyczne, sceny z życia codziennego oraz postacie historyczne). Organizator przewidział dla wyróżnionych prac nagrody rzeczowe.Według harmonogramu konkursu nabór prac trwa do 19 X, ogłoszenie listy laureatów - 22 X, otwarcie wystawy pokonkursowej wraz z wręczeniem nagród - 2 XI, wystawa pokonkursowa - 2 XI 2018 - 14 XII 2018r.; druga wystawa pokonkursowa odbędzie się natomiast w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Juliana Prejsa w Chełmży w grudniu 2018 i styczniu 2019r. Regulamin na stronie: www.ckzamek.torun.pl

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce
  ul, Toruńska 64
  87-103 Toruń
 • (56) 678-10-67
  508-391-887

Galeria zdjęć