Nasz patron

„Sercem ogarniam wszystkich i każdego z osobna,
całą polską ziemię
i wszystkich jej mieszkańców”
Jan Paweł II

 

 

Uroczystość nadania imienia Jana Pawła II w naszej szkole miała miejsce 14 czerwca 2006 roku.

Każdego roku w tym dniu obchodzimy Święto Szkoły.

 

 "Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali"

Jan Paweł II

 

Joanna Jończyk "Czy, gdy byłeś w moim wieku... ?"

Gdy siedzę pod drzewem niziutkim,

A słowik śpiewa głosem cichutkim,

Gdy idę do szkoły piechotą.

Nie zawsze z wielką ochotą,

Gdy zając ucieka lasem,

Myślę o Tobie czasem.

Jak dla Ciebie wyglądał świat,

Gdy miałeś tyle co ja lat?

Czy zawsze chciało Ci się uczyć

i mózg Twój wiedzą tuczyć?

Czy gdy jechałeś autobusem,

Starszym ustępowałeś miejsc jednym susem?

Czy miałeś górnolotne marzenia?

Czy zamiast lektur czytałeś streszczenia?

Czy często na lekcji o niebieskich migdałach myślałeś?

Czy dwójkę z przedmiotu choć raz dostałeś?

Czy zawsze cały obiad zjadałeś,

Czy może tylko udawałeś?

Święty Janie Pawle II, chciałabym to wiedzieć,

Choć na jedno pytanie mógłbyś mi odpowiedzieć!

Kiedy przyjdę do królestwa w niebie

spytam o to samo osobiście Ciebie.

 

Olga Kalińska  „Spotkanie na górze”    

 

Na górze wielkiej wysokiej,

Osnutej białym obłokiem,

Zobaczyłam cud prawdziwy,

Niespodziewany jak podarunek miły,

Świętego Jana Pawła II

Szeroko uśmiechniętego.

 

-Witaj drogie dziecko!

 Co cię sprowadza na górę niebieską?

 

-Chciałam Cię Ojcze zapytać,

 Co powinno być treścią mojego życia?

 

-Niech miłość i zgoda będą waszego pokolenia orężem,

 Niech jeden drugiemu w życiu pomaga,

 A waszą siłą będzie odwaga.

 Wytrwali i niezłomni bądźcie w swojej wierze,

 Celów swoich brońcie jak Westerplatte żołnierze.

 

-Tak trudno jest wytrwać Ojcze

 I być niezłomnym jak skała.

 Czasem jest mi tak smutno,

 Czuje się taka mała.

 

-Jest z tobą Jezus pamiętaj,

 Nigdzie się nie schował,

 Bo to On właśnie

 Do końca nas umiłował.

 

Nagle zniknęła góra,

A razem z nią chmura.

Już nie rozmawiałam z papieżem,

Lecz spałam na poduszce wypchanej pierzem.

 

Faustyna Krzemińska „Do końca ich umiłował”

Obecność Jana Pawła II

Podczas II Kongresu Eucharystycznego

Choć przewidzieć się dawała,

To wszystkich zachwycała.

 

Jeden raz był w Holandii

Raz był w Nowej Zelandii

A trzy na Wybrzeżu Kości Słoniowej

W Afryce upalnej i kolorowej.

Ten Papież w Polsce osiem razy był

Tu się urodził, wychował i żył,

A chciałby pewnie więcej,

Bo kochał ją najgoręcej.

 

Jezus, Maryja, Duch Święty, Bóg

I Ali Agca - jego wróg.

Tych wszystkich, o których mowa

Do końca ich umiłował.

 

A wzorem był dla Niego,

Tego Papieża świętego,

Wzorem innym od wszystkich,

Pan Jezus w Eucharystii.

 

Życiorys Jana Pawła II (Karola Wojtyły)

Dzieciństwo i młodość

- Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach.

- Był drugim synem Karola Wojtyły-seniora i Emilii z Kaczorowskich.

- Został ochrzczony 20 czerwca 1920 r. w kościele Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny i otrzymał imiona Karol Józef.

- Rodzina Wojtyłów żyła skromnie. Jedynym źródłem utrzymania była pensja ojca –

wojskowego urzędnika w Powiatowej Komendzie Uzupełnień w stopniu porucznika. Matka pracowała dorywczo jako szwaczka. Edmund, brat Karola, po ukończeniu wadowickiego gimnazjum studiował medycynę w Krakowie i został lekarzem. Wojtyłowie mieli jeszcze jedno dziecko – Olgę, która zmarła zaraz po urodzeniu w 1914r.

- Matka Emilia zmarła 13 kwietnia 1929 r. - miała 45 lat.

- Trzy lata później w 1932 r. zmarł na szkarlatynę w wieku 26 lat jego jedyny brat Edmund. Chorobą zaraził się od swojej pacjentki w szpitalu w Bielsku.

- Karol po ukończeniu szkoły podstawowej, od 1931 r. kontynuował edukację

w Państwowym Męskim Gimnazjum im. Marcina Wadowity w Wadowicach. Odkrył

wówczas „szczególne zamiłowanie” do lekcji języka polskiego, a zwłaszcza do języka –

słowa, ich znaczeń i ich brzmień. To rozbudziło w nim zainteresowanie poezją i teatrem.

Uczęszczał na spotkania Kółka Teatralnego stworzonego przez polonistów z żeńskiego

gimnazjum im. Michaliny Mościckiej i męskiego gimnazjum im. Marcina Wadowity. Jedną z pierwszych wystawionych sztuk, w której zagrał Karol była Antygona Sofoklesa. Karol nie tylko był aktorem, ale także pomagał w pracach reżyserskich.

 

Studia i dojrzewanie duchowe

- W maju 1938r. Karol zakończył naukę w gimnazjum otrzymując świadectwo maturalne z

oceną celującą, która umożliwiała podjęcie studiów na większości uczelni bez egzaminów

wstępnych.

- Karol Wojtyła wybrał studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu

Jagiellońskiego. Studia rozpoczął w październiku 1938 roku.

- W pierwszym roku studiów Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem do rodzinnego domu

matki przy ul. Tynieckiej 10 w Krakowie.

- Zafascynowanie teatrem i rolą słowa, mimo zagrożeń, jakie niosła ze sobą wojna, było w

Karolu wciąż żywe. Karol wiele czytał i pisał pierwsze młodzieńcze utwory literackie,

spotykał się z przyjaciółmi, z którymi z podziałem na role czytali wielką literaturę polską.

- Wojna odebrała Wojtyle możliwość kontynuowania studiów. Aby uchronić się przed

wyjazdem na przymusowe roboty, od września 1940 r. Karol rozpoczął pracę jako robotnik

w kamieniołomie na Zakrzówku, potem dostał pracę jako robotnik w Zakładach

Chemicznych Solvay w Borku Fałęckim, gdzie pracował do sierpnia 1944 r.

- Początek roku 1941 przyniósł Karolowi bolesne i trudne doświadczenie. 18 lutego zmarł

Jego ojciec w wieku 62 lat. Pogrzeb odbył się 22 lutego w kaplicy na cmentarzu

Rakowickim, gdzie został pochowany obok swej żony Emilii, w grobowcu, który stał się

rodzinnym grobowcem Wojtyłów.

- W sierpniu 1941r. narodził się teatr słowa, zwany wkrótce Teatrem Rapsodycznym.

Zespołem kierował Mieczysław Kotlarczyk, a tworzyli go młodzi ludzie, stykający się

dotychczas ze sceną tylko amatorsko (w tym Karol Wojtyła). Rapsodycy interpretowali

tylko słowo; gesty były oszczędne, rekwizyty nieliczne. Teatr Rapsodyczny swoje pierwsze

przedstawienie pt. "Król -Duch" wystawił 1 listopada 1941r.

 

Kapłaństwo, praca naukowa i twórcza

- Rok 1942 był dla Karola Wojtyły przełomowy. Nadal pracowała w Solvayu, uczestniczył w

teatralnych poczynaniach rapsodyków. Na początku tegoż roku podjął studia na tajnym

uniwersytecie. Nie kontynuował jednak polonistyki, rozpoczął studia teologiczne na

Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W okresie od kwietnia 1945 do

sierpnia 1946 roku Karol Wojtyła pracował na uczelni jako asystent.

- Zbliżał się czas przyjęcia święceń kapłańskich, a wraz z nimi pojawiały się marzenia, jakby

powracające z wadowickich czasów. Karol Wojtyła pragnął wstąpić do karmelitów

bosych. Jego marzenia o habicie nie zostały spełnione. Książę metropolita Adam Stefan

Sapieha stanowczo odmówił, twierdząc, że w archidiecezji po stratach wojennych bardzo

potrzebni są księża tzw. świeccy, a nie zakonni. (To samo powtórzył po paru latach, kiedy to

ks. Wojtyła ponowił prośbę o zgodę na wstąpienie do karmelitów bosych w Krakowie.)

- 1.XI.1946 roku Książę Adam Stefan Kardynał Sapieha, wyświęcił Karola Wojtyłę

na księdza w prywatnej kaplicy, który swoją mszę prymicyjną odprawił w Dzień Zaduszny.

- 15.XI.1946 roku (dwa tygodnie po wyświęceniu) ksiądz Karol Wojtyła został wysłany

przez Księcia Metropolitę Sapiehę na studia do Rzymu, gdzie kontynuował studia na

Papieskim Międzynarodowym Athenaeum Angelicum (obecnie Papieski Uniwersytet

Świętego Tomasza z Akwinu (Angelicum) w Rzymie.

- Napisał po łacinie rozprawę doktorską Zagadnienie wiary w dziełach u świętego Jana od

Krzyża. Dla potrzeb doktoratu nauczył się języka hiszpańskiego, by czytać teksty

renesansowego mistyka w oryginale. Z powodu braku funduszy na wydanie rozprawy

drukiem nie uzyskał stopnia doktorskiego. Tytuł ten został mu przyznany na Wydziale

Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w grudniu 1948r.

- W czerwcu 1948 roku wrócił do Polski. W lipcu tego roku został skierowany do parafii

Niegowić, gdzie pełnił funkcję wikarego i katechety. Ksiądz Karol Wojtyła prowadził Żywy

Różaniec oraz pomagał młodzieży w amatorskim teatrze. Pod Jego kierownictwem

młodzież wystawiła sztukę "Gość oczekiwany" Zofii Kossak-Szczuckiej. Wolny czas starał

się spędzać z młodzieżą na łonie natury.

- W marcu 1949 roku ksiądz Karol przeniesiony został do parafii św. Floriana w

Krakowie. Pełnił w niej funkcję wikariusza, sprawując sakramenty i zajmując się młodzieżą

akademicką. Nadal wyprawiał się na wycieczki z młodzieżą.

- W 1951r. po śmierci kardynała Sapiehy, Karol Wojtyła został skierowany na urlop w celu

ukończenia pracy habilitacyjnej. Dużo uwagi poświęcał także pracy publicystycznej, pisał

eseje filozoficzne i szkice. Często publikował w krakowskich periodykach katolickich:

miesięczniku „Znak” i „Tygodniku Powszechnym” - m.in. pod pseudonimem Andrzej

Jawień ukazywały się jego artykuły i wiersze.

- W 1955 roku został ks. Wojtyła członkiem Towarzystwa Naukowego Katolickiego

Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie prowadził seminaria, potem wykłady.

 

Biskup, kardynał, papież

- 28 września 1958 r. w Katedrze na Wawelu ks. Karol Wojtyła otrzymał sakrę biskupią

(papież Pius XII mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej). Jako

biskup przyjął, zgodnie z obyczajem, hasło przewodnie swej posługi, które brzmiało: Totus

Tuus (łac. Cały Twój). Kierował je do Matki Chrystusa.

- 30 grudnia 1963 r. bp Wojtyła w rozmowie telefonicznej z papieżem Pawłem VI został

mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim. Nominacja ta publicznie została

ogłoszona dopiero w styczniu 1964 r. Uroczysty ingres do archikatedry odbył się 8 marca.

- W czerwcu 1967 roku ks. arcybiskup Karol Wojtyła otrzymuje godność kardynalską.

- W sierpniu 1978 r. zmarł w Rzymie Ojciec Święty Paweł VI. Kardynał Karol Wojtyła

wyjechał do Watykanu na uroczystości pogrzebowe, a następnie na konklawe. Już 26

sierpnia 1978 roku konklawe wybrało papieżem Jana Pawła I. Po audiencji u nowego

papieża, kardynał Karol Wojtyła wrócił do Krakowa, by zaraz udać się do Niemiec oraz

innych państw. Wszędzie głosił Słowo Boże wynikające z ducha II Soboru Watykańskiego. I

oto niespodziewanie w nocy z dnia 28 na 29.IX.1978 roku nadeszła z Rzymu wiadomość, że

Papież Jan Paweł I nagle zmarł. Po śmierci papieża Jana Pawła I, kardynał Karol Wojtyła

poleciał do Rzymu w towarzystwie prymasa Stefana Wyszyńskiego na pogrzeb i drugie tego

roku konklawe.

- 16 października 1978r. kolegium kardynałów wybrało 264 papieża. Został nim pierwszy

w historii „słowiański papież”, krakowski kardynał Karol Wojtyła, który przyjął imię Jan

Paweł II. Pierwszy od 1522r. papież nie – Włoch.

- Formalna inauguracja pontyfikatu miała miejsce w trakcie mszy św. na placu Św. Piotra

22 października 1978r.

- 13 maja 1981r. podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra Jan Paweł II został

postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę. Ochrona przewiozła Jana Pawła II do kliniki Gemelli, gdzie poddano go sześciogodzinnej operacji. Do pełni zdrowia jednak nigdy nie wrócił. Papież wierzył, że swoje ocalenie nie zawdzięczał tylko szczęściu. Wyraził to słowami: Jedna ręka strzelała, a inna kierowała kulę. Wierni dostrzegli pewien związek. Zamach miał miejsce 13 maja, podobnie jak pierwsze objawienie Matki Boskiej w Fátimie w roku 1917. Jan Paweł II spędził na rehabilitacji w szpitalu 22 dni. Potem wielokrotnie cierpiał z powodu różnorodnych dolegliwości będących następstwem postrzału. Papież nigdy nie ukrywał swoich niedomagań przed wiernymi, ukazując wszystkim oblicze zwykłego człowieka poddanego cierpieniu.

- Jan Paweł II od 1992r. cierpiał na postępującą chorobę Parkinsona. Mimo licznych

spekulacji i sugestii ustąpienia z funkcji, które nasilały się w mediach zwłaszcza podczas

kolejnych pobytów papieża w szpitalu, pełnił ją aż do śmierci.

- Zmarł 2 kwietnia 2005r. o godz. 21:37 po zakończeniu Apelu Jasnogórskiego, w pierwszą

sobotę miesiąca i wigilię Święta Miłosierdzia Bożego.

- Swą posługę na Stolicy Piotrowej sprawował 26 lat, 5 miesięcy i 16 dni. Jego pontyfikat

jest najdłuższym pontyfikatem XX wieku i trzecim, co do długości w dziejach historii

Kościoła.

- 1 maja 2011r. nastąpiła beatyfikacja Jana Pawła II podczas uroczystej mszy świętej na

Placu Św. Piotra w Rzymie. Nabożeństwo prowadził papież Benedykt XVI.

- 27 kwietnia 2014r - Kanonizacja Jana Pawła II – uroczystość religijna, która miała miejsce w Watykanie na Placu Świętego Piotra, podczas której Jan Paweł II – został ogłoszony świętym Kościoła katolickiego.

- Do 5 stycznia 2005 r. Jan Paweł II odbył 1166 środowych audiencji ogólnych, tak

zwanych katechez środowych, w których uczestniczyło prawie 18 mln pielgrzymów z

całego świata, nie licząc innych spotkań i audiencji (ponad 8 mln pielgrzymów tylko w

okresie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000). Podczas audiencji papież wygłaszał cykl

katechez.

- Jednym z najważniejszych wyróżników pontyfikatu Jana Pawła II są podróże apostolskie.

Według oficjalnych danych odbył 104 zagraniczne pielgrzymki oraz ok. 145 podróży na

terenie Włoch. Jako biskup Rzymu nawiedził 317 z 333 rzymskich parafii.

 

Źródła:

http://www.janpawel2.pl

Latasiewicz Marek, „Śladami Jana Pawła II, 104 pielgrzymki, 1978 – 2005”, Kraków 2005

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce
    ul, Toruńska 64
    87-103 Toruń
  • (56) 678-10-67
    508-391-887

Galeria zdjęć