Rekrutacja

Zapisy dzieci do klasy pierwszej

na  rok szkolny  2018/2019.

   Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce informuje iż wszystkie dzieci z obwodu naszej szkoły zostały przyjęte do klasy pierwszej, Postępowanie uzupełniające dla dzieci spoza obwodu odbędzie sie w sierpniu br.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce prosi rodziców lub opiekunów prawnych o pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/2019. Druki można pobrać w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej.

OSWIADCZENIE_rodzica_lub_opiekuna_prawnego_dziecka_woli_przyjecia_do_szkoly.doc

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce informuje, że  w dniach od 1 marca do 30 marca 2018 roku (zgodnie z art. 130 ust. 5 ustawy  Prawo oświatowe) odbędą się zapisy dzieci do klasy pierwszej

       Zapisu dziecka mogą dokonać osobiście rodzice w sekretariacie szkoły  po wcześniejszym wypełnieniu wniosku. Wnioski można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły.

Zał. nr 1    Wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_klasy_pierwszej.doc                                                                                                    

       W przypadku wolnych miejsc, do szkoły mogą być przyjęte dzieci spoza obwodu szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym, uczestnicząc w postępowaniu rekrutacyjnym (po wypełnieniu odpowiednich wniosków). 

                                                                                                               

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce
    ul, Toruńska 64
    87-103 Toruń
  • (56) 678-10-67
    508-391-887

Galeria zdjęć