Rekrutacja

Zapisy dzieci do klasy pierwszej

na  rok szkolny  2020/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce prosi rodziców lub opiekunów prawnych o pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021, do 17 kwietnia 2020 roku.

Druk do pobrania na stronie internetowej szkoły. Potwierdzenie woli prosimy złożyć za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sp_malanieszawka@wp.pl

W przypadku braku możliwości skorzystania z poczty elektronicznej, prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły pod numerem tel. 56-678-10-67 lub 508-391-887

 

OSWIADCZENIE_rodzica_lub_opiekuna_prawnego_dziecka_woli_przyjecia_do_szkoly(1).pdf

OSWIADCZENIE_rodzica_lub_opiekuna_prawnego_dziecka_woli_przyjecia_do_szkoly(2).doc

...

2.04.2020 r. Dyrektor szkoły informuje, iż wszyscy kandydaci do klasy I na rok szkolny 2020/2021 zamieszkujący w obwodzie naszej szkoły zostali zakwalifikowani do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce na rok szkolny 2020/2021.

...

KOMUNIKAT z 18.03.2020 r. : Rodzice (prawni opiekunowie), którzy nie dokonali zapisu dziecka dla klasy I na rok szkolny 2020/2021 są proszeni o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły: nr tel. 508 – 391 - 887.

...

           Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce informuje, iż  w dniach od 24 lutego  do 23 marca 2020 roku (zgodnie z art. 130 ust. 5 ustawy  Prawo oświatowe) odbędą się zapisy dzieci do klasy pierwszej

          Zapisu dziecka mogą dokonać osobiście rodzice w sekretariacie szkoły  po wcześniejszym wypełnieniu wniosku oraz zapoznaniu się z  klauzulą informacyjną. Wnioski można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły.

Zał. nr 1 

Wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_klasy_pierwszej__2020-2021.pdf                                             

          W przypadku wolnych miejsc, do szkoły mogą być przyjęte dzieci spoza obwodu szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym, uczestnicząc w postępowaniu rekrutacyjnym w sierpniu (po wypełnieniu odpowiednich wniosków).

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021

wniosek_klasa_pierwsza_poza_obwodem.doc

...................................................................................

Zapisy dzieci do klasy pierwszej

na  rok szkolny  2019/2020

     Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce informuje, iż wszystkie dzieci z obwodu naszej szkoły zostały przyjęte do klasy pierwszej. Postępowanie uzupełniające dla dzieci spoza obwodu odbędzie się w sierpniu br.

     Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce prosi rodziców lub opiekunów prawnych o pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020. Druki można pobrać w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej.

OSWIADCZENIE_rodzica_lub_opiekuna_prawnego_dziecka_woli_przyjecia_do_szkoly.pdf

    Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce informuje, iż  w dniach od 21 lutego  do 20 marca 2019 roku (zgodnie z art. 130 ust. 5 ustawy  Prawo oświatowe) odbędą się zapisy dzieci do klasy pierwszej

       Zapisu dziecka mogą dokonać osobiście rodzice w sekretariacie szkoły  po wcześniejszym wypełnieniu wniosku oraz podpisaniu klauzuli informacyjnej. Wnioski można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły.

Zał. nr 1 

Wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_klasy_pierwszej__2019-2020.pdf   

Zał. nr 2                                               klauzula_infromacyjna__rekrutacja_do_klasy_pierwszej_RODO.pdf   

Zał. nr 3

wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_klasy_pierwszej__poza_obwodem.pdf                                                                    

       W przypadku wolnych miejsc, do szkoły mogą być przyjęte dzieci spoza obwodu szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym, uczestnicząc w postępowaniu rekrutacyjnym (po wypełnieniu odpowiednich wniosków).

___________________________________________________________

Zapisy dzieci do klasy pierwszej

na  rok szkolny  2018/2019

   Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce informuje, iż wszystkie dzieci z obwodu naszej szkoły zostały przyjęte do klasy pierwszej, Postępowanie uzupełniające dla dzieci spoza obwodu odbędzie sie w sierpniu br.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce prosi rodziców lub opiekunów prawnych o pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/2019. Druki można pobrać w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej.

OSWIADCZENIE_rodzica_lub_opiekuna_prawnego_dziecka_woli_przyjecia_do_szkoly.doc

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce informuje, że  w dniach od 1 marca do 30 marca 2018 roku (zgodnie z art. 130 ust. 5 ustawy  Prawo oświatowe) odbędą się zapisy dzieci do klasy pierwszej

       Zapisu dziecka mogą dokonać osobiście rodzice w sekretariacie szkoły  po wcześniejszym wypełnieniu wniosku. Wnioski można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły.

Zał. nr 1    Wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_klasy_pierwszej.doc                                                                                     

       W przypadku wolnych miejsc, do szkoły mogą być przyjęte dzieci spoza obwodu szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym, uczestnicząc w postępowaniu rekrutacyjnym (po wypełnieniu odpowiednich wniosków).

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce
    ul, Toruńska 64
    87-103 Toruń
  • (56) 678-10-67
    508-391-887

Galeria zdjęć