Grono pedagogiczne

 

Dyrektor szkoły

 Teresa Juda

 

Wicedyrektor szkoły

 Jolanta Telak

 

Nauczyciele

Teresa Juda - matematyka

Jolanta Telak - edukacja wczesnoszkolna,

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne

Anna Alammari - edukacja wczesnoszkolna

Agnieszka Bejger  - edukacja wczesnoszkolna

Agnieszka Kiełbasiewicz - edukacja wczesnoszkolna

Karwena Pawlak - edukacja wczesnoszkolna

Ewa Rumińska - edukacja wczesnoszkolna

Aleksandra Orłowska - edukacja wczesnoszkolna

 Emilia Aksamit - pedagog, wychowanie do życia w rodzinie

Agnieszka Anyszka - j. polski

Joanna Chojnacka - język polski, historia

Anna Frymarkiewicz - j. polski

Joanna Biniak - Zaborowska - j. angielski

Beata Kruczkowska - język angielski

Joanna Prażniewska - ​j. niemiecki

Izabela Chyb - historia, WOS, edukacja dla bezpieczeństwa

Karolina Dłużniewska - matematyka

Krystyna Gęsicka - matematyka

Anna Kaźmierczak - matematyka

Leszek Miliński - muzyka

Jolanta Muzioł - plastyka, technika

Agnieszka Nowak - wychowanie fizyczne

Radosław Masłowski - wychowanie fizyczne

Joanna Jóźwiak - przyroda, biologia, geografia, biblioteka

Beata Śniegowska - przyroda, biologia, zajęcia rewalidacyjne, świetlica

Katarzyna Witkowska - biblioteka

Piotr Szczepański - informatyka, chemia, fizyka

Anna Kiełkowska - religia

ks. Tomasz Pokornowski - religia

Michał Sokulski - religia

Marta Giziewska - zajęcia logopedyczne

Alicja Waszczeniuk - zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, świetlica

Aleksandra Kowalczuk - zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, świetlica

Magdalena Synik - nauczyciel współorganizujący kształcenie

Grażyna Zasadowska - nauczyciel współorganizujący kształcenie, zajęcia rewalidacyjne

Magdalena Czarnecka - nauczyciel współorganizujący kształcenie

Marta Tomaszewska - świetlica

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce
    ul, Toruńska 64
    87-103 Toruń
  • (56) 678-10-67
    508-391-887

Galeria zdjęć